Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Vahye Dayalı (İlahi) Dinler

Yahudilik (Musevilik): İlahi kaynaklı en eski dindir. Yahudilik milli bir dindir (İsrailoğulları). Kutsal kitabı Tevrat’tır (Eski Ahit). Hz. Davut’a indirilen Zebur da ilahi kitap kabul edilir. Yahudiler, Allah’ın varlığına ve birliğine inanır ve ona “Yehova” derler. Yehova her şeyi altı günde yaratmış ve yedinci gün olan cumartesi de dinlenmiştir. Bu nedenle cumartesi kutsaldır. İbadet yerleri havra ve sinagogtur. Yedi kollu şamdan (menora) ve Davut yıldızı (altı köşeli yıldız) kutsal sembollerindendir. Din adamlarına haham denir. Tevrat’taki on emir onlar için çok önemlidir.

On emir

 • 1. Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrı’n Yehova benim. Karşımda başka tanrıların olmayacaktır.
 • 2. Kendin için oyma put yapıp ona tapmayacaksın.
 • 3. Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal sayacaksın.
 • 4. Yehova’nın adını boş yere ağzına almayacaksın.
 • 5. Anne ve babana saygı göstereceksin.
 • 6. Öldürmeyeceksin.
 • 7. Zina yapmayacaksın.
 • 8. Çalmayacaksın.
 • 9. Yalancı şahitlik etmeyeceksin.
 • 10. Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

Hristiyanlık (İsevilik-Nasranilik): Günümüzde en çok mensubu olan dindir. Peygamberi Hz. İsa, kutsal kitabı ise İncil’dir (Yeni Ahit). 325 yılında İznik Konsili’nde kabul edilen İncil’den günümüzde dört tane vardır. (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) Hz. İsa, Allah’ın bir mucizesi olarak annesi Hz. Mevvem’den babasız dünyaya gelmiştir. Hz. İsa’ya başlangıçta inanan on iki kişiye denir.

Hz. İsa, Yahudi ve Hristiyan inancına göre öldürülmüştür. İslam’a göre ise o ne öldürülmüş ne de asılmıştır, Allah tarafından göğe yükseltilmiştir. Aziz Pavlus’un Çalışmaları sayesinde Hristiyanlık yayıldı. İnanç akidesi Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşan üçlemedir (teslis). Ayinlere sakrament denir. Vaftiz, günah itirafı ve ekmek şarap ayini bunlardan başlıcalarıdır. Hz. Adem ve Havva’nın yasak meyveyi yeme günahını çocukları da taşıdığı için doğan çocuklar vaftiz edilerek bu günahtan temizlenir. Kilise, katedral, şapel ve manastır, ibadet yerleridir Din adamları rahip ve papaz, dini liderleri papa ve patriktir. Katolik, ordadoks ve Protestanlık başta olmak üzere birçok mezhep vardır. Haç, en önemli sembolleridir.

İslamiyet: Son ilahi din ve günümüze kadar aslını koruyarak gelen tek dindir. Kutsal kitabı Kur’an—ı Kerim, peygamberi Hz. Muhammed’e 610-632 yılları arasında indirilmiştir. 20 Nisan 571 ‘de Mekke’de doğan Hz. Muhammed’in (s.a.v) annesi Hz. Amine, babası Abdullah’tır. Hz. Muhammed, ticaretle geçimini sağlamış, yirmi beş yaşında Hz. Hatice ile evlenmiş, 40 yaşında Yüce Allah tarafından peygamber olarak görevlendirilmiştir. İslam dini tevhit dinidir.

Tevhit, Allah’tan başka ilah olmadığını kabul etmektir. Hz. Muhammed on iki yıl Mekke’de, yaklaşık on yıl da Medine’de peygamberlik yapmıştır.

İslam’ın şartları

 1. Kelime—i şahadet getirmek,
 2. namaz kılmak,
 3. oruç tutmak,
 4. zekât vermek,
 5. hacca gitmek

olmak üzere beştir

İmanın şartları

 1. Allah’a,
 2. meleklerine,
 3. kitaplarına,
 4. peygamberlerine,
 5. ahiret gününe,
 6. kaza ve kadere inanmak

olmak üzere altıdır.

İslam dini güzel ahlaka, ilim öğrenmeye önem verir. Emanetleri korumak, doğruluk, yoksulları gözetmek, alçak gönüllülük, yalan ve iftiradan uzak durmak, sevgi ve merhamet sahibi olmak önem verilen başlıca ahlaki ilkelerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar