Topraklama

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Elektrostatik, Fizik
  • Yüklü,iletken bir madde, bir iletkenle toprağa bağlandığında, nötr olur. Bu olaya topraklanma denir.
  • Negatif yüklü bir madde topraklandığında, fazlalık negatif yüklerini toprağa vererek nötr olur.
  • Pozitif yüklü bir madde topraklandığında, pozitif yük fazlalığı sıfırlanıncaya kadar topraktan negatif yük alarak nötr olur.
  • Topraklama kullanılarak da, maddeler etki ile elektriklenebilir.
  • Nötr K çubuğunun yakınına negatif yüklü bir küre yaklaştırıldığında, çubuk kutuplanır.
  • Bu durumdayken çubuk herhangi bir noktasından topraklandığında, burada birikmiş olan yükler toprağa geçer.

  • Yüklü küre çubuğun yakınında tutulmaya devam edilerek, önce çubuğun toprakla bağlantısı kesilir, sonra küre çubuktan uzaklaştırılırsa, yükler çubuğun üzerine dağılır. Böylece çubuk, kürenin yüküne zıt cins yükle yüklenmiş olur.] }

Yüklü bir cisim iletken telle toprağa bağlanırsa cisim tüm yükünü kaybederek yüksüz olur. Bunun sebebi, cisim ve Dünya'nın toplam yükü paylaşırken Dünya'nın toplam yükün neredeyse tamamına yakınını alacak kadar büyük olmasıdır.
Şekildeki (-) yüklü K cismi topraklandığında üzerindeki (-) yükler toprağa akar ve K cismi yüksüz kalır.
(+) yüklü L cismi topraklandığında ise topraktan (-) yükleri çekerek yüksüz olur.
Çözüm: İletken cisimler yüklerini dış yüzeylerinde bulundurur. Yüklü içi boş cisimlerin iç yüzeyleri yüksüzdür. Bunun sebebi yüklerin birbirini itmesidir. Bu durum, içi boş iletken cisimlerin iç yüzeyine dokundurulan yüklü cisimlerin tüm yüklerini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle silindirin içine dokundurulan Y cismi nötr olur. X cismi ile Z silindiri toplam yükü paylaşır. Toplam yük olduğundan X ve Z (+) yükle yüklenir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar