Mitoz Bölünme Çözümlü Sorular (8. Sınıf)

Mitoz Bölünme Çözümlü Sorular (8. Sınıf)

Kategoriler: Fen Bilimleri

Mitoz Bölünme Çözümlü Sorular

Mitoz Bölünme Etkinlikler

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
l. Mitoz bölünme sonucunda hücre sayısı artar.
2. Mitoz bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı artar.
3. Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşir,
4. Mitoz bölünme profaz ve anafaz olmak üzere iki evreye ayrılır.
Mitoz bölünme sonucunda hücre sayısı artarken, kromozom sayısı sabit kalır. Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşir.
Mitoz bölünme profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört evreye ayrılır.
Buna göre verilen ifadelerden 1 ve 3 doğrudur.

Soru: Aşağıdaki 1 ve 2 numaralı kartlarda hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin bazı evreleri şematik olarak verilmiştir. Buna göre hangi karttaki evre metafaz, hangi karttaki evre anafaz olarak isimlendirilir?
Mitoz profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört evreye ayrılır. Hücre, mitoz sırasında birbirini takip eden bu evrelerden geçer. Hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin; metafaz evresinde kromozomlar hücresinin ortasında dizilir. Hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin; anafaz evresinde ise kromozomlar ikiye ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket eder. Buna göre l numaralı karttaki evre anafaz, 2 numaralı karttaki evre metafaz olarak isimlendirilir.

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D lıarfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( )Tüberküloz mikrobunun vücutta çoğalması üreme olarak nitelendirilebilir.
( )Embriyodan bebeğin oluşması büyüme olarak nitelendirilebilir.
( ) Gül dalının toprağa dikilerek yeni gül bitkisini oluşturması büyüme olarak nitelendirilebilir.
Mitoz bölünme; çok hücreli canlılarda büyüme ve yenilenmeyi, tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Tüberküloz mikrobunun vücutta çoğalması üreme olarak nitelendirilebilir. Embriyodan bebeğin oluşması büyüme olarak nitelendirilebilir. Gül dalının toprağa dikilerek yeni gül bitkisini oluşturması üreme olarak nitelendirilebilir. Buna göre parantezlere sırasıyla D, D, Y harfleri yazılmıştır.

Soru: Bir bakteri 20 dakikada bir mitoz bölünme geçirmektedir. Buna göre 1 saatin sonunda kaç bakteri oluşur?
Bir bakteri mitoz bölünme geçirdiğinde 2 yavru hücre oluşur. Soruda belirtilen bakteri türü 20 dakikada bir mitoz bölünme geçirdiğine göre, oluşan bu 2 yavru hücre 20 dakika sonra mitoz bölünme geçirir ve her birinden 2 yavru hücre olmak üzere toplam 4 yavru hücre oluşur. Oluşan bu 4 yavru hücre 20 dakika sonra mitoz bölünme geçirir ve her birinden 2 yavru hücre olmak üzere ve toplam 8 yavru hücre oluşur. Dolayısıyla 20 dakikada bir mitoz bölünme geçiren bakteri hücresinden 1 saatin sonunda 8 bakteri oluşur.

Soru: Aşağıdaki olaylardan hangisi üremeye, hangi ' büyümeye, hangisi yenilenmeye örnek verilebilir?
o Kırılan kemiklerin onarılması
o Civcivin tavuk hâline gelmesi
o Patatesin üzerindeki filizlerin gelişerek yeni patatesler oluşturması
Kırılan kemiklerin onarılması yenilenmeye örnek verilebilir, Civcivin tavuk haline gelmesi büyümeye örnek verilebilir. Patatesin üzerindeki filizlerin gelişerek yeni patatesler oluşturması Üremeye örnek verilebilir.

Soru: Aşağıda fotoğrafları verilen canlılardan kaç tanesinde yenilenme görülür?
Mitoz; çok hücreli canlılarda büyüme ve yenilenmeyi sağlarken, tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Fotoğrafları verilen canlılardan denizyıldızı, insan, kertenkele ve yengeç çok hücreli canlılardır. Buna göre verilen canlılardan 4 tanesinde de yenilenme görülür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi