Kategoriler: Coğrafi Koordinat Sistemi, Coğrafya

Türkiye’nin Göreceli Konumu ve Etkileri

Yer şekilleri, yüksekliği, çevresindeki denizler ve karalar, ticaret yolları ile ülkelere göre konumu özel konumunu oluşturur.

  • Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın oldukları alanda bulunmaktadır.
  • Türkiye’nin yer şekilleri çeşitlilik gösterir. Bu durum, kısa mesafelerde iklim farklılıklarına neden olur.
  • İklim çeşitliliği ise bitki örtüsü, yetiştirilen ürünler, hayvancılık ve turizm gibi ekonomik etkinlikleri etkilemektedir.
  • Türkiye’nin ortalama yüksekliği 1132 metredir. Bu durum sıcaklık ortalamalarının düşük, akarsuların akış hızının fazla olmasına neden olmaktadır. Akarsuların hızlı akması, Türkiye’nin hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Akarsular üzerinde ulaşım yapılamamasının nedenlerinden biri de akış hızlarının fazla olmasıdır.
  • Türkiye, sahip olduğu İstanbul ve Çanakkale boğazlarından dolayı jeopolitik bakımdan önemli bir konuma sahiptir.
  • Türkiye’de yükseklik, batıdan doğuya gidildikçe artmaktadır. Bu nedenle batıdan doğuya gidildikçe sıcaklıklarda azalmaktadır.
  • Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili iki yarımadadan oluşmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar