Sayma

Pascal Üçgeni ve Binom Teoremi

Pascal Üçgeni Binom Açılımı Binom Açılımı İsabet Akademi Video

Kombinasyon (Seçme) konu anlatımı

n, r doğal sayı ve n ≥ r olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinden her birine...

Faktöriyel konu anlatımı

1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! şeklinde gösterilir. Özel olarak sıfır faktöriyel...

Sayma Yöntemleri

SAYMANIN TEMEL İLKELERİ 1 – Eşleme Yoluyla Sayma Sayılmak istenen nesneleri sayma sayıları kümesinin elemanları ile sıralı ve bire bir...