• Kategori yok
 • Sayma

  Pascal Üçgeni ve Binom Teoremi

  Pascal Üçgeni Binom Açılımı Binom Açılımı İsabet Akademi Video

  Kombinasyon (Seçme) konu anlatımı

  n, r doğal sayı ve n ≥ r olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinden her birine...

  Faktöriyel konu anlatımı

  1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! şeklinde gösterilir. Özel olarak sıfır faktöriyel...

  Sayma Yöntemleri

  SAYMANIN TEMEL İLKELERİ 1 – Eşleme Yoluyla Sayma Sayılmak istenen nesneleri sayma sayıları kümesinin elemanları ile sıralı ve bire bir...