A. FİİLİMSİLER

  • İsim-Fiil (Mastar)
  • Sıfat-Fiil (Ortaç)
  • Zarf-Fiil (Ulaç, Bağ-Fiil)

B. FİİLİMSİYE BAĞLI SÖZ GRUPLARI

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?
A) Beni üzdüğünden yüzüme bakamadı.
B) Telefonu açarsa konuşacağım.
C) Rüya, uyanınca yemeğini yesin.
D) Söz dinleyen bir çocuk değildi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiile yer verilmemiştir?
A) Suçunu örtmeye çalışma.
B) Kapıyı çalan adam satıcıymış.
C) Duyduğum ses tanıdıktı.
D) Yemeklerle donatılmış masa bizimkiydi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır?
A) Kadın bilmediğim bir dili konuşuyordu.
B) Onu görmeden gitmek istemedi.
C) Musluktan akan su, boşa gidiyordu.
D) Sinirlenmiş gözlerle etrafına bakıyordu.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı bir eylemsi almıştır?
A) Sorumluluğunu bilen insanlar sevilir.
B) Çabalamadan bir şey elde edilmez.
C) Günlerini onu düşünerek geçirmiş.
D) Parka koşa koşa gittiler.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?
A) İpte sallananlar mandalmış.
B) Oyun oynamak, zihni geliştirir.
C) Dolma yapmayı öğrenemedi gitti.
D) Mevsimlerden bahar, aylardan nisandı.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır?
A) Soruları inceleyerek zamanını geçirdi.
B) Yarınki sınava hiç hazırlanamamış.
C) satıcıların sesinden bıktık artık.
D) Elindeki sürahi kırılıverdi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil eki alan sözcük, eylemsi görevinde değildir?
A) Şiir okuyuşunu beğeniyorum onun.
B) Elindeki dondurmayı yere düşürmüş.
C) Ekinleri biçmek görevi küçüğündü.
D) Yazmak, insanı rahatlatır.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, birden çok adı etkilemiştir?
A) Hatırladığım şiir Orhan Veli’nindi.
B) Okuduğu öykü ve romanlardan söz etti.
C) Kaynamış suya tuz atılır.
D) Eve giden ilk kişi yemek yapsın.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil yoktur?
A) Ağaca tırmanmayı istiyormuş.
B) Gitar çalmayı yeni öğrenmiş.
C) Uykusunu bölmek iyi olmadı.
D) Tükenmez kalem artık yazmıyor.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur?
A) Okumak, insanı geliştirir.
B) Uyumadan sütünü içir.
C) Eve geldiğinde ödevini yapmalı.
D) Pikniğe uçarak gitti.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiile yer verilmiştir?
A) Servise biner binmez uyumuş.
B) Gelecek hafta sergiye gideceğiz.
C) Trene bindiğinde biraz ürkmüş.
D) Gide gide yolları eskittik.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil vardır?
A) Küçük kız, saçlarını özenle toplamış.
B) Kırda gezinen seninkiymiş.
C) Çorap giymeyi sevmiyor.
D) Köpeği gezdirmeden kulübesine götürmezdi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsinin görevi zarftır?
A) Sahilde yürüyüş yapanlar vardı.
B) Ben bağırdıkça o gülüyordu.
C) Giysilerimi ütülemeyi beceriyordu artık.
D) Düşünen gençleri severim, dedi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur?
A) Üşüyen ellerine eldiven taktı.
B) Kendi ellerimle yaptığım keki beğenmedi.
C) Yağmurda ıslanan saçlarını kuruttu.
D) Ellerini açıp avucundakini gösterdi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisi eylemsi almamıştır?
A) Aramıza katılan arkadaşlara ısındık.
B) Konakta tüm aile huzur içindeydi.
C) Sevdiğim insanlardan biriydi.
D) Yeni aldığı araba yolda kalmış.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi eki alan sözcük, kalıcı ad değildir?
A) Dolma kalemle yazardı hep.
B) Danışmadaki bayan asık şuratlıydı.
C) Bu problemi çözmek zor değil.
D) Yemekte iyi şeylerden bahsedelim.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur?
A) Geçen gün çok tuhaf bir adam gördüm.
B) Bir şeyi dinleye dinleye öğrenirsin.
C) Çocuksun gülüp söylersin.
D) Onu görünce bana haber ver.

Soru: Zarf eylemler (ulaçlar), cümleye durum, zaman, miktar anlamı gibi anlamlar katar.
Bu bilgiye göre sşağıdakilerin hangisinde zarf eylem, cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kazandırmıştır?
A) Zeynep Kadın, hiç dinlenmeden akşama dek tarlada çalıştı.
B) Büyük Hanım, konuşmaya başlayınca onu can kulağıyla dinlerdik.
C) İstanbullu Hoca, Akhisar’a vardığında sessiz bir kalabalık buldu karşısında.
D) Koca Ali, demir döverken hiçbir şey düşünmezdi.

Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ortaç kullanılmıştır?
A) Sora sora sonunda bir eve vardık.
B) Alan araştırmasına gelmişler.
C) Gelen yolcuları karşıladık.
D) Bu yolun dönüşü yok, gideceğiz artık.

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulaç bulunmaktadır?
A) Kapıdan ağlayarak uzaklaştı.
B) Seni bana hatırlatan bu fotoğraftı.
C) Kapının ardına saklanan yılları anımsadım.
D) Bu mektubu Ömrümce saklayacağım.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar