Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 9. Sınıf

Coğrafi Konum: Bir ülkenin Dünya üzerinde bulunduğu yer, onun coğrafi konumudur. Coğrafi konum ülkelerin en önemli özelliğidir. Coğrafi konum; bir yerin hem matematik konum şartları hem de özel konum şartlarını gösterir.

Matematik Konum

Bir yerin enlem ve boylamlarıyla belirlenen konumuna Matematik konum denilir. Başka bir deyişle yeryüzünde herhangi bir noktanın Ekvator ve Başlangıç Meridyeni (Greenwhich)’ne olan uzaklığının açı cinsinden değerine denir.

Bir Yerin Matematiksel Konumunun Belirlenmesi

 • Paralel ve meridyenlerin oluşturduğu sisteme coğrafi koordinatlar denir.
 • Paralel ve meridyen değerlerinin artış yönüne bakarak matematik konumu belirlenebilir.

Paraleller ve Meridyenler konusu için tıklayın

Yerel Saat Hesaplama konusu için tıklayın

Uluslararası Saat Dilimleri konusu için tıklayın

Tarih Değiştirme Çizgisi konusu için tıklayın

Özel Konum

Dünya üzerinde herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran ve kendisine has özelliklerin tümüne özel konum adı verilir. Özel konum bir yerin kıtalara, boğazlara, geçitlere, komşu ülkelere, yeraltı zenginliklerine, yeryüzü şekillerine, tarihi ve turizm değerine göre özelliklerini belirler.

Özel konum bir ülke ya da devletin;

 • Ekonomik faaliyetlerini
 • Tarım faaliyetlerini
 • Ulaşım faaliyetlerini
 • Jeopolitik konumunu
 • Yerleşme biçimini
 • Sanayi ve endüstrisini
 • İklimini
 • Bitki örtüsünü
 • Hayvancılığı
 • Nüfus özelliklerini etkilemektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar