Kategoriler: Coğrafi Koordinat Sistemi, Coğrafya

Bir yerin, kendine ait özellikleriyle tanımlanmasına özel (gö- receli) konum denir, Bir yerin karalara, denizlere, okyanus- lara, ulaşım yollarına, ticaret merkezlerine, doğal zenginlik- lere, komşu ülkelere göre konumu o ülkenin özel (göreceli) konumudur. Ayrıca yükseltisi ve yer şekli özellikleri de özel konumun belirtilmesinde kullanılmaktadır.

Bir yerin özel (göreceli) konumu, enlem ve boylam etkisiyle açıklanamayacak özelliklerinden oluşur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar