Özel (Göreceli) Konum


Kategoriler: Coğrafi Koordinat Sistemi, Coğrafya

Bir yerin, kendine ait özellikleriyle tanımlanmasına özel (gö- receli) konum denir, Bir yerin karalara, denizlere, okyanus- lara, ulaşım yollarına, ticaret merkezlerine, doğal zenginlik- lere, komşu ülkelere göre konumu o ülkenin özel (göreceli) konumudur. Ayrıca yükseltisi ve yer şekli özellikleri de özel konumun belirtilmesinde kullanılmaktadır.

Bir yerin özel (göreceli) konumu, enlem ve boylam etkisiyle açıklanamayacak özelliklerinden oluşur.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi