Ege Medeniyetleri

Ege Medeniyetleri

Kategoriler: Tarih

Ege havzası içinde bulunan Yunanistan, Makedonya, Trakya, Anadolu’nun Batı ve Güney kıyıları bunun yanısıra adalar Ege Medeniyetleri’ni oluşturur. Ege Medeniyeti’nin oluşumunda Mezopotamya, Mısır, Anadolu Medeniyetleri etkili olmuştur. Rodos ve Girit gibi adalar Asya ile Avrupa arasındaki ulaşımı kolaylaştırır. Bu adalar Ege Medeniyeti’nin önemli unsurlarıdır. Ege havzasında tarihi olarak sırayla Girit, Miken, Yunan ve Helen medeniyetleri oluşmuştur.

Girit Uygarlığı Hakkında Bilgi

Miken – Aka Uygarlığı Hakkında bilgi

Yunan Uygarlığı Hakkında bilgi

Helenistik Dönem ve Büyük İskender Hakkında bilgi] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar