Yunan Medeniyeti (MÖ. 1200 – 377)

Yunan Medeniyeti (MÖ. 1200 – 377)

Kategoriler: Tarih

1. Yunan Medeniyeti MÖ. 1200’de Yunanistan’ı istila eden Dor’lar tarafından kurulmuştur. Bu bölgede bulunan Akaların, Dorların ve bölgedeki yerli halkın kaynaşması ile Yunan Medeniyeti oluşmuştur.

2. Dor göçleri ile Akaların oluşturdukları krallık dönemi kapandı, bunların yerine Polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıktı. Atina, Sparta, Korint, Tebai ve Larissa en önemli şehir devletlerindendir.

3. Yunan şehir devletleri krallık, oligarşik yönetimler tiranlık ve ilkel demokrasi şeklinde yönetildiler. Yöre halkı bölgenin dağlık yapısından ve verimli arazilerin azlığından dolayı deniz ticaretine ve koloniciliğe yöneldi.

4. Yunan ve İyon kolonileri, Fenike kolonilerinde olduğu gibi, sadece ticari amaca dayanmazdı. Yunan ve İyon kolonileri ticari ve ekonomik amacın yanında, yurt amaçlı olarak da kullandılar, Bu kolonilere yerleşenler buraları vatan olarak kabul ettiler.

UYARI: İyon ve Yunan medeniyetleri bu özelliklerinden dolayı kurdukları kolonilere uzun süre egemen olmayı başardılar.

5. Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktu. Atina ve Sparta arasında da Mora ve Ege denizine hakim olmak için sürekli bir mücadele yaşandı. Yunan şehir devletleri arasındaki bu mücadele askeri ve siyasi güçlerini azaltmış ve MÖ. IV yy. içerisinde Makedonya Krallığı’nın hakimiyetini tanımalarına neden olmuştur.

6. Yunan Polislerinde (şehir devletleri) sınıflar arası çatışmaların başlaması üzerine Arhon adı verilen kanun koyucular iş başına getirildi. Arhonların başlıcaları ve yaptıkları kanunların genel özellikleri şu şekildedir;
Drakon: Asilleri koruyan yasalar yaptı.
Solon: Asaletten kaynaklanan sınıf ayrılıklarını kaldırdı. Bununla birlikte halkı gelirlerine göre sınışara ayırdı.
Klistenes: Halk meclislerini kurarak halkı yönetime katmaya çalıştı.

UYARI: Yapılan bu yasalara bakılarak Yunanistan’da uygulanan yasaların giderek daha demokratik hale geldiği söylenebilir.

7. Yunanistan’da dini inanış çok tanrılı idi. Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde düşünürlerdi. Baş tanrıları Zeus’tu. Zeus adına kutsal saydıkları Olimpus Dağı çevresinde her yıl düzenli olarak Olimpiyat adını verdikleri spor yarışmaları düzenlerlerdi.

UYARI: Olimpiyatların yapılması siyasi birlikten yoksun olan Yunan şehir devletlerinde, kültürel birliğin oluşumunu sağlamıştır.

8. Yunanlılar; Felsefe, Tarih, Tıp, Edebiyat, Geometri ve Matematik gibi birçok bilimde önemli eserler verdiler.

9. Yunanlılar mimaride Dor, İyon ve Korint tarzını benimsediler. Tapınaklar, heykeller, açık hava tiyatroları, çanak – çömlek ve vazo yapımında ilerlediler.

10. Yunanlılar Lidyalılardan etkilenerek parayı; Fenikelilerden etkilenerek de alfabeyi kullandılar. Bu icatların Roma Medeniyeti’ne geçişini de sağlayan yine Yunan Medeniyeti oldu.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar