Kategoriler: 10. Sınıf Tarih Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. Sınıf Anadolu'da Moğol İstilası Test 1

Başla

Tebrikler - 10. Sınıf Anadolu'da Moğol İstilası Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Moğol tehlikesi nedeniyle Türkiye Selçuklularına sığınan Türkmenler yönetime karşı Baba İshak İsyanı'nı çıkarmış , lardır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A) Türkiye Selçuklu Devleti'nin Harzemşahlarla savaş hâlinde olmasının
B) Yerleşiklerle konargöçerler arasında otlak anlaşmazlıklarının yaşanmasının
C) Doğu Anadolu'daki ekonomik imkânların yetersizliğinin memnuniyetsizliğe neden olmasının
D) Doğu Anadolu'da Selçuklu, Harzemli ve Eyyubi rekabetinin yaşanmasının
E) Anadolu'da dini anlayış konusunda farklıkların görülmesinin

Soru: Moğol İstilası'nın önünden kaçarak Anadolu'ya gelen Oğuzların kontrol altında tutulamaması toplumsal dengeyi bozmuştur. Bu durum, Anadolu'da geniş bir alana yayılan aşağıdaki ayaklanmalardan hangisine neden olmuştur?
A) Babailer Ayaklanması'na B) Ahmet Paşa Ayaklanması'na
C) Baba Zünnun Ayaklanması'na
D) Canberd Gazali Ayaklanması'na
E) Şeyh Bedreddin Ayaklanması'na

Soru: Türkiye Selçuklularının yükseliş sürecinde başkent Konye i farklı dini, kültürel, sosyal özelliklere sahip toplulukların b.. arada yaşamaktaydı. Ancak şehrin kozmopolit yapısına bağlı olarak birlik ve beraberlik gelişmemiştir. Bu durum aşağıdaki askeri gelişmelerden hangisinin sonrasında değişmeye başlamıştır?
A) Yassıçemen Savaşı
B) Moğol İstilası
C) IV. Haçlı Seferi
D) I. Haçlı Seferi
E) Kösedağ Savaşı

Soru: Moğollara karşı işbirliğine giden Harzemşah Hükümdarı Celaleddin Harzemşah ile Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat'ın siyasi ilişkileri, Harzemşahların Ahlat'ı yağmalaması üzerine bozulmuştur. Bu gelişmeye bağlı olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı söylenemez?
A) Yassıçemen Savaşı'nın yaşanması
B) Harzemşahlar Devleti'nin yıkılış sürecine girmesi
C) Moğolların Selçuklu iç siyasetinin yakından izleme şansı bulması
D) Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş sürecinin tamamlanması
E) Selçuklular ile Moğollar arasındaki tampon bölgenin ortadan kalkması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar