Girit Uygarlığı (MÖ. 3500 – 1200)

Girit Uygarlığı (MÖ. 3500 – 1200)

Kategoriler: Tarih

1. Ege’de kurulan ilk medeniyet Girittir. Burada yapılan kazılarda toprağın en alt katında köy yaşantısını ortaya koyan bulgulara rastlanmıştır. Bu durum Girit’te hayatın Cilâlı Taş Devri’yle başladığını gösterir.

2. Giritte elde edilen bulgular Anadolu Medeniyeti’yle büyük benzerlikler gösterir. Bazı antropolojik araştırmalarda bunların Anadolu medeniyetleri ile akraba olduğunu kanıtlar.

3. Siyasi birliği sağlayamayan Giritliler şehir devletleri halinde yaşadılar. Bu şehirlerin etrafında kale ve surların bulunmaması devletler arasında savaşların olmadığını ve Girit’in güçlü bir donanmaya sahip olduğunu gösterir.

4. Girit’te yaşayanlar kolonicilik ve deniz ticareti ile uğraşırlardı. Mısır, Kıbrıs, Suriye ticari merkezlerindendi.

5. Giritliler Mısır’dan etkilenerek onlardan hiyeroglif yazıyı öğrendiler. Ancak yinede kendilerine özgü olan Hece Yazısını kullandılar.

6. Girit ekonomisi ticaret, tarım ve balıkçılığa dayanırdı. Nakış ve resim önemli sanat dallarındandı.

7. Giritliler çok tanrıya inanırlardı, en büyük tanrıları ise Rea’ydı. Girit’in dinde Anadolu uygarlıklarından etkilendiği söylenebilir.

8. Mimaride de gelişen Giritlilerin en önemli yapıları Knossos Sarayları’dır.

9. Girit Medeniyeti Akaların (Miken) istilasıyla son bulmuştur (MÖ. 2000).] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar