Helenistik Dönem ve Büyük İskender

Helenistik Dönem ve Büyük İskender

Kategoriler: Tarih

1. Büyük İskender, Makedonya Kralı II. Filip’in oğlu ve Aristo’nun öğrencisiydi. II. Filip döneminde Yunanistandaki şehir devletleri hakimiyet altına alınarak, Hellen birliği sağlandı. Büyük İskenderin tahta çıktığı dönemlerde Batı Anadolu Perslerin hakimiyetine girdi ve Persler Yunanistanı tehdit etmeye başladılar. Bu nedenle de Büyük İskender tahta çıktıktan hemen sonra Persler üzerine sefere çıktı.

Büyük İskender

2. Yunanistan’da ilk siyasi birliği kuran Büyük İskender’di. Onun amacı büyük dünya devleti kurmaktı.

Büyük İskender’in Asya Seferi (MÖ. – 334 – 323): Büyük İskender bu sefer sırasında, Batı Anadolu’da Persleri yenerek Anadolu’ya hakim oldu. Daha sonra da sırasıyla Suriye, Mısır, Mezopotamya, İran ve Hindistan’a kadar giderek buraları ele geçirdi.
Büyük İskender bundan sonra da Çin’e yöneldiyse de Saka Türklerine yenilerek Asya seferini bırakmak zorunda kaldı. Büyük İskender MÖ. 323’te Arap Yarımadası üzerine bir sefer hazırlığındayken öldü.

Büyük İskender’in Asya Seferi’nin Sonuçları
1. Bu sefer sırasında Büyük İskender adına birçok şehir kuruldu.
2. Bu şehirlerde kütüphaneler açıldı.
3. Beraberinde götürdüğü bir çok bilim adamı Doğu Medeniyetine ait eserleri inceledi ve yeni eserler yazdı. Bütün bunların sonucu olarak Doğu – Batı kültürleri kaynaştı. Böylece Helenistik Dönem Medeniyeti adı verilen medeniyet doğdu.

UYARI: Büyük İskender kurduğu bu dev medeniyeti devam ettiremedi. Bunun nedenleri ise;
a. Güçlü bir devlet örgütü kuramaması
b. Kurduğu yönetimde demokrasiyi uygulamayarak, Tanrı Kral anlayışını benimsemesidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar