Miken (Aka) Uygarlığı ( MÖ 200 –1200)

Miken (Aka) Uygarlığı ( MÖ 200 –1200)

Kategoriler: Tarih

1. Mikenler MÖ. 2000’li yıllarda Orta Avrupa’dan gelerek Girit Medeniyetine son verdiler ve Ege havzasında kendi medeniyetlerini kurdular.

2. Mora Yarımadasını merkez edinen Akalar; merkezi değil şehir devletleri şeklinde yönetildiler. Bu yüzdende Akalar’da siyasi birliğin olmadığını söyleyebiliriz.

3. Miken uygarlığını meydana getiren Akalar, Çanakkale bölgesinde yaşayan Truvalılarla savaştılar. Tarihe Truva Savaşları olarak geçen bu olay aynı zamanda boğazların hakimiyeti için yapılmış ilk savaştır. (İlyada Odesa destanı bu savaşı, Agamennon’un Truva savaşları olarak anlatır).

UYARI: İlkçağ’da meydana gelen bu olay Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nın bu dönemde de ekonomik, ticari ve askeri alanda büyük bir öneme sahip olduğunu gösterir.

4. Akalar Giritlilerden denizciliği öğrenmiş ve bu alanda gelişmişlerdir. Özellikle Ege’deki İtalya, Sicilya, Suriye medeniyetleriyle ticari ilişkilerde bulundular.

5. Akalar dinde, yazıda ve diğer alanlarda da Giritten etkilendiler.

6. Akalar ölümden sonra dirilmeye inandıkları için Anıt mezar mimarisine önem verdiler. Şato (kubbeli) ve kuyu mezarları da buna örnek olarak gösterilebilir.

7. Akalar, Giritten aldıkları yazıyı geliştirerek Grekçe’nin temelini attılar.

8. Akalar MÖ. 1200’de Yunanistan’ı istila eden Dor’lar tarafından yıkıldılar. Buradan kaçan Akalar Batı Anadolu’ya gelerek İyonya’yı kurdular.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar