“De” Bağlacının ve “De” ekinin yazımı


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Yazım Kuralları

Türkçede iki “de” vardır. Bunlardan biri bağlaç olan “de”, diğeri de bulunma durumu eki olan “-de”dir.Bağlaç olan de, da:
– Daima ayrı yazılır.
– “te, ta” biçimi yoktur.
– “Bile, dahi” anlamına gelir.
– Cümleden çıkarıldığında cümlenin yapısı bozulmaz.

Sokak da çok kalabalıktı.

Bulunma durumu eki olan “de, -da”:
– Daima bitişik yazılır.
– “te, ta” biçimi vardır.
– Yer bildirir.
– Cümleden çıkarılamaz.Çocuklar sokakta oynuyorlar.

Önemli Bilgi: 

  • “Ya” sözüyle birlikte kullanılan “da” mutlaka ayrı yazılır:
    Bugün ya da yarın size uğrarım.
  • “Da, de” bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesme ile ayırmak yanlıştır:
    Halil de geldi (Halil’de geldi, değil).

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi