Uluslararası Ekonomik İlişkiler 5.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

EKONOMİK İLİŞKİLERDE İLETİŞİM VE ULAŞIM

Telgraf, telefon, belge geçer (fax) ve cep telefonu gibi iletişim teknolojilerinin kullanılmaya başlanması, ülkeler arası ticareti kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Ekonomi ile iletişimin iç içe geçtiği bu dönemde, iletişimin ekonomi üzerindeki etkinliği giderek artmaktadır. Özellikle internetin kullanılmaya başlanmasıyla uluslararası ticaret internet üzerinden rahatlıkla yapılmaya başlamış, aynı zamanda e-ticareti başlatmıştır.

Artık uluslararası ticaretin çok büyük bir kısmı, internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkeler arasında ticaret yapan her firmanın bir internet sitesi vardır. Farklı ülkelerdeki şirketler almak istedikleri ürünleri bu internet sitelerinden incelemekte ve siparişlerini bu internet sitelerinden vermektedirler.

Böylece giderler azalmakta, ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasındaki süre kısalmaktadır. İletişim teknolojileri sayesinde çok hızlı yapılan ülkeler arası ticarette ürünlerin taşınması ve teslim edilmesi de aynı ölçüde hız kazanmaktadır.

Eskiden ülkeler arasında ticaret kervanlarla ya da gemilerle yapılıyordu. Kervanları oluşturan hayvanlara ve gemilere yüklenen mallar, haftalarca süren yolculuktan sonra gönderildiği ülkeye ulaştırılıyordu.

Zamanla gemiler geliştirildi, hızlandı ve okyanuslara, büyük dalgalara dayanıklı hâle geldi.

Demir yolu ulaşımının başlaması ve gelişmesi ile ülkeler arasında ticaret taşımacılığında büyük kolaylıklar sağlandı. Böylece ülkeler arası ticaret daha kolay, hızlı, güvenli ve kazançlı hâle geldi.

Günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojisinin hızla gelişmesi uluslararası ekonomik ilişkileri olumlu yönde etkiledi. Uçak, tren ve gemilerle taşımacılık ve ulaşım alanlarında ortaya çıkan sorunlar en aza indirildi.

Zamandan tasarruf edilerek daha fazla miktarda ürün taşınmaya başlandı. Bir yerden bir yere ticari mal taşımak için en çok uçak, gemi, tren, tır ve kamyon kullanılır.

Zamanla bu ulaşım araçları geliştirilerek daha hızlı ve daha fazla yük taşınabilir hâle geldi.

KARA YOLLARI

Türkiye, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan önemli ulaşım yollarının üzerinde yer alır. Kara yolu taşımacılığında tır ve kamyonlar kullanılmaktadır. Türkiye, çevresindeki ülkelere göre kara yollarının gelişmiş olduğu ülkelerden biridir. İstanbul Boğazı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir noktada bulunmaktadır. Bu sebeple İstanbul ili diğer ülkelerle kara yolu yapılması açısından önemli bir rol oynamaktadır.

DENİZ YOLLARI

Türkiye, deniz ulaşımı bakımından çok elverişli şartlara sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde kıyı uzunluğunun fazla olması, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının olması deniz ulaşımının önemini artırmıştır.

Deniz ulaşımı, teknolojik gelişmelere bağlı sürekli gelişmektedir. Kıyılarımız önemli denizlerle bağlantılıdır. Bu olumlu şartlar, limanlarımız ve iskelelerimiz arasındaki yurt içi deniz ulaşımının yanı sıra yurt dışı deniz taşımacılığının gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

İstanbul ve İzmir limanları, ülkemizin en büyük ticaret limanlarıdır.

DEMİR YOLLARI

Çok fazla yük taşımaya uygun olması ve ucuz bir ulaşım olması nedeniyle gelişmiş ülkelerde demir yolu taşımacılığına büyük önem verilmektedir.

Türkiye’de ise yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olması, demir yolu yapımını olumsuz yönde etkilemektedir.

HAVA YOLLARI

En hızlı ulaşım araçları olan uçaklar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sadece yolcu taşıma aracı olarak kullanılmamaktadır.

Uzak mesafeler arasında sağladığı zaman kazancı sayesinde hava ulaşımı giderek daha fazla tercih edilmekte ve gelişmektedir.

Ancak bu ulaşım şekli pahalı olması nedeniyle yük taşımacılığında ikinci derecede kullanılmaktadır. Hava yolu ulaşımı büyük ölçüde Türk Hava Yolları işletmesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde hava yolu taşımacılığında son yıllarda özel işletmelerin de sayısı artmıştır.

BORU HATTI

Su, petrol ve doğal gaz gibi maddeler ülkemiz içinde ve ülkeler arasında boru hatları kullanılarak taşınmaktadır.

Batman-Dörtyol Boru Hattı ülkemiz içindeki petrol akışını sağlamaktadır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Mavi Akım Boru Hattı ve Kerkük – Yumurtalık Boru Hattı ise uluslararası alanda faaliyet gösteren boru hatları arasındadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar