Merkezi Sinir Sistemi 11. Sınıf


Kategoriler: 11. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları, İnsan Fizyolojisi

Merkezi sinir sistemini oluşturan beyin ve omurilik, hem dış hem de iç ortamdan gelen uyarlıları alır ve değerlendirerek uygun cevabın verilmesini sağlar. Beyin ve omurilik birbiriyle yakın ilişki içerisinde işlev gösterirler.

Çözüm: Birinci deneyden elde edilen sonuçlara göre hipotalamusun kanın ozmotik basıncını, idrar üretimini ve vücuda alınacak su miktarını düzenlediği görülür. İkinci deneyden açlık-tokluk hissini ayarladığı sonucuna ulaşılır. Her iki deney vücut sıcaklığının kontrolü hakkında bir bilgi vermemektedir. Cevap AÖrnek:

Çözüm: Bazı uyaranlara karşı vücutta oluşan ve omurilik tarafından kontrol edilen hızlı ve istemsiz tepkilere refleks denir.

Soru: Bazı nörotransmitter maddeler bir nöronun akson ucundan salınarak bir başka nöronun dendritindeki reseptörlere bağlanarak impulsun bir nörondan diğerine hızlı bir şekilde aktarılmasını sağladıktan bir süre sonra parçalanır. Diğer bazı nörotansmitter maddeler ise sinapsa salgılandıktan sonra uzun bir süre parçalanmadan sinapsta aktif kalarak etkilerini uzun süre gösterebilir. Buna göre,
I. dersi dikkatle dinleyen,
II. uyanık kalmaya çalışan,
Ill. iğne batırıldığında elini çeken
insanlardan hangilerinde, olayların gerçekleşmesi sırasında ilgili nörotransmitter maddeler sinapsta uzun süre aktif olarak kalabilir?

Soru: Yukarıdaki grafik, bir insandaki üç farklı nöronun uyarılan durumları ve saniyedeki ateşleme frekansını göstermektedir. Buna göre bu grafikteki bilgilere dayanarak,
I. Nöronların uyarılma düzeylerinin artması onların ateşleme sıklığını arttırır.
II. Farklı yanıt veren nöronların uyarılma eşiği farklı olabilir.
Ill. Sinir sisteminin değişen işlevlerinin yerine getirilmesinde, farklı tip yanıt özelliklerine sahip nöronlar işlev yapar.
yargılarından hangilerine varılabilir?

Soru: Stres durumundaki bir insanda, hipotalamus hem böbrek üstü bezinin öz bölgesini sinir uyarısı ile uyararak strese karşı kısa süreli tepki oluşmasını sağlar hem de kabuk bölgesini hormonlarla uyararak strese karşı uzun süreli tepki oluşmasında rol alır. Buna göre, strese giren bir insanda;
I. göz bebeğinin büyümesi,
II. sindirim faaliyetlerinin azalması,
Ill. solunum hızının artması,
IV. alyuvar sayısının artması
olaylarından hangileri hipotalamusun böbrek üstü bezinin öz bölgesini uyarmasıyla gerçekleşen kısa süreli tepkilerdendir?

Soru: Sinir sistemleri birbirleriyle bağlantılı üç işlev görür. Bu işlevler şunlardır:
I. Uyarıların alınması.
II. Oluşan impulsların değerlendirilmesi.
Ill. Cevabın tepki organına iletilmesi
Bu işlevlerden hangileri motor sinirlerle gerçekleştirilir?

Soru: Aşağıdakilerden hangisi insandaki nöronlarla ilgili olarak yanlış verilmiştir?
A) Farklı işlevlere uyum sağlayan nöronların yapı ve şekilleri farklı olabilir.
B) Bir duyu nöronu reseptörlerden aldığı uyarıyı motor nöronlara iletebilir.
C) Ara nöronlarda oluşan sinyal duyu nöronuna iletilir.
D) Sinir sisteminin yapısal ve işlevsel birimi nörondur.
E) Bir nöronda hücre gövdesine bağlı iki tip ipliksi uzantı bulunabilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi