Merkezi Eğilim Ölçüleri 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Dersler, Matematik, Veri

Ortalama (aritmetik ortalama)


Ortanca (medyan)


Tepe değeri (mod)


Gözlenen verilerin düzenlenerek, tablolarla, grafiklerle sunulması çoğu durumda yeterli olmaz. Genel durumu yansıtacak bir takım ölçülere gereksinim vardır. Bu ölçüler merkezi eğilim ölçüleri olup en çok kullanılanları;

olmak üzere üç grupta toplanabilir.] }

Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini kullanarak gerçek hayat durumlarını yorumlayabiliriz. Örneği; bireylerin tercihlerini, bir pazarlamacının veya bir öğrencinin istikrarlı olup olmadığını, bir öğrencinin herhangi bir dersteki başarı durumunu, herhangi bir amaca yönelik yapılmış bir anketin sonuçlarını, bir basketbolcunun farklı maçlarda attığı sayılara bakarak istikrarını ve başarısını yorumlamada merkezi eğilim ve yayılım ölçülerinden yararlanabiliriz.

Merkezi eğilim ölçüleri, bir veri kümesinin merkezini ifade etmek için kullanılan istatistiksel kavramlardır. Temel olarak, veri setinin "ortasını" gösterirler. 9. sınıf düzeyinde, genellikle aritmetik ortalama, ortanca ve mod gibi üç ana merkezi eğilim ölçüsü üzerinde durulur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar