Kurallı, Devrik ve Kesik Cümleler 8. Sınıf


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

1. Kurallı Cümle

Yüklemi cümlenin sonunda olan cümlelerdir.2. Devrik Cümle

3. Eksiltili (Kesik) CümleYüklemi hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen (ortak köklü ve sesteş kelimeler) kelimelerin isim mi fiil mi olduğunu anlamak için cümledeki kullanımına bakmak gerekir.
Buna göre;
I. Siz gerçekten sözü edildiği kadar varmışsınız.
II. Küçük çocuğun matematik konusunda yardıma ihtiyacı varmış.
III. Sınavı kazanan öğrencilerin içinde sen de varmışsın.
IV. Gel zaman, git zaman bir pınarın başına varmışlar.
numaralanmış cümlelerden hangisi fiil cümlesidir?
A) I     B) II     C) III     D) IV

Fiil cümlesi, yüklemi fiil olan cümlelerdir. Örneğin "Evde tek başına oturuyordu." cümlesinde "oturuyordu" yüklemi fiil olduğu için bu cümle fiil cümlesidir.
İsim cümlesi, yüklemi isim olan cümledir. Örneğin "Evde kimse yoktu." cümlesinde "yoktu" yüklemi bir isim olduğu için bu cümle isim cümlesidir.
Buna göre;
I. Hazırlığımızı neredeyse tamamladık.
II. Hiçbir şeyim yok benim.
III. Büyüme çağında olduğunu unutma sakın.
IV. Yapacak çok işim var.
numaralanmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir?
A) I ve II         B) I ve III
C) II ve IV        D) III ve IV

"Az sonra içeri girdi." cümlesinde yüklem (girdi) fiil olduğu için bu cümle fiil cümlesidir. "Sırtındaki çanta yeniydi." cümlesinde ise yüklem (yeniydi) isim olduğu için bu cümle isim cümlesidir.
Buna göre;
(I) Babası sırt çantasından sandviçleri çıkardı. (II) Bu sandviçler öğlen yemeğiydi. (III) Annesi kızının kaşar peyniri sevdiğini biliyordu. (IV) Bunun için kaşarlı bir sandviç hazırlamıştı.
bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) I     B) II     C) III     D) IV

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi