Koşullu Olasılık Konu Anlatımı

Koşullu Olasılık Konu AnlatımıKoşullu Olasılık Konu Anlatımı Hocalara Geldik Video

Koşullu Olasılık Konu Anlatımı Tonguç Akademi Video

Olasılık, en basit anlamıyla bir olayın gerçekleşebilme durumunun sayı- sal olarak ifade edilmesidir. Olasılık kavramı, matematiksel düşünme becerisini geliştirmesi açısından çok önemli bir araçtır. Olasılık kavramları, günlük yaşamımızda karşılaştığımız belirsiz durumlarla ilgili karar verme sürecinde yaygın olarak kullandığımız kavramlardır. Ancak bazen bir olayın sonucunu etkileyen o kadar çok faktör vardır ki, bu tür durumlarda karar vermek zorlaşır. Yolculuk, günümüz insanının en çok yaptığı ya da yapmak zorunda kaldığı faaliyetlerden biridir ve bazen bir yolculukta birden fazla seçeneğimiz vardır. Örneğin; yapacağımız bir yolculukta üç tane seçeneğimizin (uçak, otobüs, gemi) olduğunu düşünelim. Biz bu seyahat seçeneklerinden hangisini tercih edeceğimize karar verirken birçok faktörü göz önünde bulundurmak zorunda kalırız. Örneğin bu faktörler; maliyet, süre, kaza riski vb. şeklinde sıralanabilir. Bir olayın gerçekleşme olasılığı diğer bir olayın gerçekleşme olasılığına bağlı ise, bu olasılığa koşullu olasılık denir. E örnek uzay ve A ile B herhangi iki olay olsun. B olayının gerçekleşmiş olması halinde A olayının gerçekleşmesi olasılığına A olayının B ye bağlı koşullu olasılığı denir ve P(A/B) biçiminde gösterilir. P(A / B) = P(A n B) / P(B) dir. E eş olumlu örnek uzay ise, P(A/B) = s(A n B) / s(B) dir. A nın B koşullu olasılığı hesaplanırken B kümesi örnek uzay olarak düşünülüp hesap yapılabilir.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi