İnsanlar ilk dönemlerden itibaren yaşamın düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için zamanı ölçmeye önem vermişlerdir. Birçok toplum birbirinden bağımsız olarak gök cisimlerini gözlemleyerek zamanı gün, hafta, ay, yıl gibi çeşitli parçalara bölmeyi başarmıştır.

Sümerler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlar, İbraniler, Romalılar, Aztekler, Mayalar, Çinliler, Hintler, Tibetliler, Türkler ve Araplar gibi çok çeşitli millet ve topluluklar değişik takvimler meydana getirmiştir. Bu takvimler ay veya güneş yılını esas alarak oluşturulmuştur.

Ay Yılı: Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesi sırasında geçen 354 günlük süreye denir.
Güneş Yılı: Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen süreye denir. Güneş yılı 365 gün 6 saattir.

Her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Örneğin İbraniler MÖ 3761 ‘deki Yaradılış (Tekvin) yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776’yı, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar MS 622’de Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi