İnsanlar ilk dönemlerden itibaren yaşamın düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için zamanı ölçmeye önem vermişlerdir. Birçok toplum birbirinden bağımsız olarak gök cisimlerini gözlemleyerek zamanı gün, hafta, ay, yıl gibi çeşitli parçalara bölmeyi başarmıştır.

Ay Yılı: Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesi sırasında geçen 354 günlük süreye denir.
Güneş Yılı: Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen süreye denir. Güneş yılı 365 gün 6 saattir.

Tarih Biliminde Anakronizm

“Tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağlar birbirine karıştırma şekilde tanımlanmaktadır. Anakronizm; tarih yanılgısı veya zaman dışılık olarak da adlandırılır. Yaşanılan zamanın dışında yaşamak, geçmişi bugün gibi düşünmek ya da bugünü geçmiş ile kurgulamak, şahısları ve olayları kendi gerçek zaman dilimi dışında başka bir zaman diliminde göstermektir. Örnek olarak; Malazgirt Savaşı’nı Selçuklu ordusunun Bizans ordusu karşısında tank ve top tüfek kullanarak kazandığını düşünmek verilebilir.

Soru: Toplumsal yapıları meydana getiren unsurlar arasında toplumların yaşadıkları bölgeler önemli bir yer tutmaktadır. Her bölge, üzerinde yaşayan toplumları, kendi özelliklerine göre hayat sürmeye mecbur kılar.
Bu durumun tarih araştırmalarında aşağıdakilerden hangisini gerekli hâle getirdiği savunulabilir?
A) Olaylar ile ilgili bütün kaynakların incelenmesini
B) İnsanların yaşadıkları yerlerin coğrafi özelliklerinin bilinmesini
C) Olayların neden – sonuç ilişkisi içerisinde incelenmesini
D) Tarihî olaylar ile olgular arasında bağ kurulmasını
E) Tarihî olayların belirli zaman dilimlerine ayrılarak incelenmesi

Soru: Tarih eğitimi her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın birçok toplumun katkısıyla oluştuğu bilincine ulaştırır. Tarih eğitiminin bu yönüyle öncelikle aşağıdaki hedeflerden hangisine ulaşılmasına katkı yaptığı savunulabilir?
A) Toplumların ortak değerlere sahip çıkarak barış içinde yaşamasına
B) Bireylerin millî bilinç kazanmasına
C) İnsanların olaylar arasında bağlantı kurabilmesine
D) Öğrencilerin, sorunlarına akılcı çözümler üretme yeteneği kazanmasına
E) Toplumların geleceklerine yön vermesine


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar