Zamanın Taksimi

Tarihin Dönemlendirilmesi

Tarihçiler tarihi olayların daha rahat incelenmesi, araştırılması ve öğrenilmesi için tarihi çağ veya devir adını verdikleri belirli dönemlere ayırmıştır. Tarihin...

Geçmişten Günümüze Zaman Anlayışları

Çin, Hint, Mezopotamya, Mısır ve Yunanistan uygarlıklarında döngüsel yani dairesel zaman anlayışını benimsenmiştir. Bu anlayışa göre zaman, rastlantısal olup başlangıcı...

Tarihte Yüzyıl Kavramı

Milat kavramı Hz. İsa’nın doğduğu günü ifade etmektedir. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden Miladi takvime göre yapılan bir zaman...

Türklerin Kullandığı Takvimler

Güneş Yılı Esaslılar 1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi 2. Celali Takvim 3. Rumi Takvim 4. Miladi Takvim Ay Yılı Esaslılar...

İnsanlar ilk dönemlerden itibaren yaşamın düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için zamanı ölçmeye önem vermişlerdir. Birçok toplum birbirinden bağımsız olarak gök cisimlerini gözlemleyerek zamanı gün, hafta, ay, yıl gibi çeşitli parçalara bölmeyi başarmıştır.

Sümerler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlar, İbraniler, Romalılar, Aztekler, Mayalar, Çinliler, Hintler, Tibetliler, Türkler ve Araplar gibi çok çeşitli millet ve topluluklar değişik takvimler meydana getirmiştir. Bu takvimler ay veya güneş yılını esas alarak oluşturulmuştur.

Ay Yılı: Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesi sırasında geçen 354 günlük süreye denir.
Güneş Yılı: Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen süreye denir. Güneş yılı 365 gün 6 saattir.

Her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Örneğin İbraniler MÖ 3761 ‘deki Yaradılış (Tekvin) yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776’yı, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar MS 622’de Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır.