Tarihte Yüzyıl Kavramı


Kategoriler: Tarih, Tarih ve Zaman, Zamanın Taksimi

Milat kavramı Hz. İsa’nın doğduğu günü ifade etmektedir. Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden Miladi takvime göre yapılan bir zaman çizelgesinde Hz. İsa’nın doğumundan önceki zaman dilimine MÖ (milattan önce), Hz. İsa’nın doğumundan sonraki zaman dilimine ise MS (milattan sonra) denir.

Tarihi olayların zamana göre sınıflandırılmasında kullanılan terimlerden biri de yüzyıl kavramıdır. Miladi takvime göre 31 Aralık 99 1. yüzyılın son günüdür. 2. yüzyıl, 1 Ocak 100 tarihinde başlar. 2. yüzyılın son günü ise 31 Aralık 199`dur. Bu sıralamaya göre 1 Ocak 200’de 3. yüzyıl başlar.

Ayrıca bir yüzyıl 25 yıllık dört çeyrek dilime; 50 yıllık iki yarım dilime ayrılabilir.

Bir tarihin yüzyılını belirlemenin pratik bir yolu vardır. Elimizdeki tarih üç rakamlı bir tarih ise yüzler basamağındaki sayıya 1 rakamı eklenerek ilgili tarihin hangi yüzyıla ait olduğunu kolaylıkla tespit edebiliriz. Örneğin 375 tarihli Kavimler Göçü’nün hangi yüzyılda gerçekleştiğini hesaplayalım:

375 tarihinin yüzler basamağındaki 3 rakamına 1 rakamını eklediğimizde bulduğumuz 4 sayısı 375 tarihinin 4. yüzyıla ait olduğunu gösterir. 375 tarihindeki 75 sayısı ise Kavimler Göçü’nün 4. yüzyılın 4. çeyreğinde yaşandığını ortaya koymaktadır.

Dört rakamlı tarihlerde ise son iki rakam atılır. Kalan sayıya 1 rakamı eklenir. Örneğin 1453 tarihinin yüzyılını bulmak için son iki rakamını attığımızda kalan 14 sayısına 1 rakamını ilave ediyoruz. Ortaya çıkan 15 sayısı 1453 tarihinin yüzyılını ifade etmektedir. 1453 tarihinin 53 sayısı ise 15. yüzyılın ikinci yarısına ve üçüncü çeyreğine ait olduğunu göstermektedir.

Yukarıdaki zaman çizelgesinde de görüldüğü gibi miladi takvimde MS tarihler günümüze yaklaşırken arttığı halde MÖ tarihler günümüze yaklaştıkça azalır. Milattan sonraki yüzyıllarda 0 – 24 dilimi ilk çeyrek olurken milattan önce 24 – 0 dilimi 4. çeyreği ifade eder. Çünkü milattan önceki tarihlerde 49 – 25 dilimi 24 – 0 diliminden önce yaşanmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar