Soru: Dünya’daki ulaşım ağlarının dağılışı üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etkisi yoktur?
A) Kara ve deniz dağılışının
B) Nüfusun dağılışının
C) Okyanus akıntılarının
D) İklim koşullarının
E) Üretim ve tüketim bölgelerinin dağılışının

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Boğazı’ndaki gemi kazalarının nedenleri arasında sayılamaz?
A) Gemilerin kılavuz kaptanlardan yararlanmaması
B) Zaman zaman yoğun sislerin meydana gelmesi
C) Trafik yoğunluğunun fazla olması
D) İstanbul Boğazı’nın çok girintili ve çıkıntılı bir yapıda olması
E) Yabancı ülkelere ait gemilerden alınan vergilerin düşük olması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, teknolojik gelişmelerin ulaşım üzerindeki etkilerine bir örnek değildir?
A) Gelişmiş ülkelerde, toplu ulaşımda metro hatlarından yararlanılması
B) Çok uzak konumda olan ülkeler arasındaki ulaşımda, hava yolunun tercih edilmesi
C) Kara yolu yük taşımacılığında, çeşitli tekniklerle donatılmış tırların kullanılması
D) Japonya’daki büyük şehirler arasında, hızlı tren seferlerinin yaygın olması
E) Afrika ülkelerinin bir bölümünde, sal ve kano gibi nehir araçlarının yaygın olarak kullanılması

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Panama Kanalı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Doğal yollarla oluşmuş olması
B) Atlantik ve Pasifik arasındaki deniz yollarını kısaltması
C) Dünya’nın geçiş ücreti en yüksek kanalı olması
D) Deniz seviyesinden yüksekte olması
E) Dünya ticaretinin yaklaşık % 5’inin bu kanal üzerinden yapılması

Soru: Süveyş Kanalı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu kanalın uluslararası öneme sahip bir su yolu olmasında daha fazla etkili olmuştur?
A) Deniz trafiğinin yoğun olması
B) Uzunluğunun ve genişliğinin fazla olması
C) Yapay bir su yolu olması
D) Mısır’ın ekonomisine katkı sağlaması
E) Güneydoğu Asya ve Doğu Asya limanları ile Akdeniz limanları arasındaki deniz yolu ulaşımını kısaltması

Soru: – Demir yolları, düşük maliyette yolcu ve mal taşıyabildiği orta uzaklıkta bir mesafe için idealdir.
– Kara yolları Dünya’nın en eski ulaşım sistemi olup, demir ve deniz yollarına göre daha pahalıdır.
– Hava ulaşımı, diğer ulaşım sektörlerine göre geç başlayan ve en hızlı gelişen bir sektördür.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Deniz yolu taşımacılığı, demir yolu taşımacılığından pahalıdır.
B) Yeryüzünde ulaşım, çeşitli araçlarla farklı biçimlerde yapılabilmektedir.
C) Dünya ticaretinin büyük bölümü hava yoluyla yapılmaktadır.
D) Demir yolu ağı, Dünya genelinde en yaygın ulaşım ağıdır.
E) En ucuz yük ve yolcu taşımacılığı kara yoluyla yapılır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’daki kara yolu taşımacılığı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Kara yolu taşımacılığı, demir ve deniz yollarına göre daha pahalıdır.
B)Dünya’nın kara yolu yoğunluğu en az olan kıtası Avustralya’dır.
C) Dünya’nın en eski ulaşım sistemidir.
D) Dünya’daki önemli kara yolları genel olarak kuzey güney yönünde uzanır.
E) Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki önemli kara yollarının geçiş bölgesinde yer alır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar