A. Bölge Kavramı ve Türleri

  • Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler
  • Beşerî Özelliklerine Göre Bölgeler
  • Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler
  • İşlevsel Özelliklerine Göre Bölgeler

B. Bölge Sınırları


C. Bölgeler Ve Ülkeler


Soru: İzmir’in karma bölge olarak nitelendirilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarımada üzerinde yer alması
B) Birden fazla ekonomik faaliyetin gelişmesi
C) Eski bir yerleşim merkezi olması
D) Farklı bölgeler arasında yer alması
E) Deprem tehlikesinin fazla olması

Soru: Bir arazi, bölge oluşturmada kullanılan ölçütlere göre birden fazla bölge türü içinde yer alabilir. Buna göre, dağlık bölge ve sert karasal iklim bölgelerinin her ikisinde yer alan bir arazinin, aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin içinde yer alması kesindir?
A) Seyrek nüfuslu bölge
B) Sanayileşmiş bölge
C) Tarım bölgesi
D) Tropikal orman bölgesi
E) Kumul ve barkan bölgesi

Soru: Bölge sınırları kesin hatlarla birbirinden ayrılmaz. Birbirine komşu olan bölge türleri arasında geçiş özelliği gösteren yerler bulunur. Buna göre, birbirine komşu olan aşağıdaki bölge çiftlerinden hangilerinin arasında, geçiş özelliği gösteren yerler yoktur?
A) Tarım bölgesi – Hayvancılık bölgesi
B) Platoluk bölge – Dağlık bölge
C) Tropikal yağmur ormanları bölgesi – Savan bitki örtüsü bölgesi
D) Baltık ülkeleri bölgesi – İskandinav ülkeleri bölgesi
E) Akdeniz iklimi bölgesi- Karasal iklim bölgesi

Soru: Bölge sınırları belirlenirken amaca uygun çeşitli verilerden yararlanılır. Buna göre, ülkeleri gelişmişlik düzeylerine göre bölgelere ayırmak için, aşağıdakilerin hangisinden yararlanılması beklenmez?
A) Çalışan nüfusun sektörel dağılımı
B) Ortalama yaşam süresi
C) Okuryazar nüfus oranı
D) Kişi başına düşen millî gelir
E) Yıllık sıcaklık ortalaması

Soru: Bölge sınırlarının bir kısmı doğal olarak, bir kısmı ise insanlar tarafından oluşturulur. Bu sınırların oluşturulmasında birçok kriter göz önünde bulundurulur. Bunlar ekonomik ve beşeri özelliklerdir. İnsan etkisiyle oluşturulan bölge sayıları çoktur ve çeşitlidir. Bakır, demir, petrol, pirinç, buğday ve pamuk üretim alanları birer bölge oluşturabilmektedir. Nüfus yoğunluğuna göre de bölgeler oluşturulabilir.
Yukarıdaki açıklama, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yapılmıştır?
A) Bölge sınırları neden değişir?
B) Bölge sınırları nasıl oluşturulur?
C) Doğal özelliklere göre bölgeler oluşturulurken, hangi kriterler göz önüne alınır?
D) Bölge sınırları idari sınırlarla çakışır mı?
E) Dünya neden farklı bölgelere ayrılır?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar