Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element denir. Elementlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir:
• Tek tür atomdan oluşur.
• Saf maddedir.
• Homojendir.
• Belirli ayırt edici özellikleri vardır (erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi).
• Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz.
• Sembollerle gösterilir.
• Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementlerden 92 tanesi doğal, diğerleri ise yapaydır (laboratuvarda üretilen).
• Doğadaki elementlerin çok azı He, Ar gibi atomik, bazıları N2, O2, Cl2 gibi iki atomlu (diatomik), bazıları ise O3, S8 gibi çok atomlu (poliatomik) yapıda bulunur. Birçok element de NaCl, CaCO3, NO2 gibi bileşikleri halinde bulunur.
• Birçok element, bileşiklerinin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması sonucunda elde edilir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar