• Kategori yok
 • Kimyanın Sembolik Dili

  Bileşikler

  Farklı elementlerin belirli oranlarda, Özelliklerini kaybederek bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere bileşik denir. Bileşikler aşağıdaki özelliklere sahiptir. Birden fazla...

  Element Sembolleri

  Elementler eski çağlardan bu yana farklı sembollerle gösterilmiştir. Sonraki dönemlerde yeni element tanımları ve element keşifleri ile birlikte her bir...

  Elementlerin Adlandırılması

  İlk keşfedilen bazı elementler adlandırılırken özelliklerini belirten adlar koymaya çalışılmıştır. Örneğin, hidrojen elementine Latincede “su üreten”, anlamına gelen “hydro-genes”, oksijen...

  Element ve Elementlerin Özellikleri

  Bilinen elementler tarih boyunca değişik işaretler ile göste’ rilmiştir. Ayrıca kimya biliminin gelişmesi, yeni elementlerin ‘ keşfi ve Dünya’daki iletişimin...

  Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element denir. Elementlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir:
  • Tek tür atomdan oluşur.
  • Saf maddedir.
  • Homojendir.
  • Belirli ayırt edici özellikleri vardır (erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi).
  • Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz.
  • Sembollerle gösterilir.
  • Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementlerden 92 tanesi doğal, diğerleri ise yapaydır (laboratuvarda üretilen).
  • Doğadaki elementlerin çok azı He, Ar gibi atomik, bazıları N2, O2, Cl2 gibi iki atomlu (diatomik), bazıları ise O3, S8 gibi çok atomlu (poliatomik) yapıda bulunur. Birçok element de NaCl, CaCO3, NO2 gibi bileşikleri halinde bulunur.
  • Birçok element, bileşiklerinin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması sonucunda elde edilir.