İş: Bir cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ediyor ise cisim üzerinde fiziksel anlamda bir iş yapılmıştır. Fiziksel anlamda iş, cisme etki eden kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpımı demektir.
İş = Kuvvet x Yol
W = F . x

KİNETİK ENERJİ: Enerji; fizikte iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Bir cismin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamına mekanik enerji denir. Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.

Yerçekimi Potansiyel Enerjisi: Bir cismin bulunduğu yerden yükselmesi sonucu bulunduğu konumu nedeniyle sahip olduğu enerji yerçekimi potansiyel enerjisidir. Ağırlığı mg olan bir cismin yerden h kadar yüksekte sahip olduğu potansiyel enerji bağıntısı ile bulunur.
Birimi –> Joule = Newton . metre
Potansiyel enerji skaler bir büyüklüktür.

Esneklik Potansiyel Enerjisi: Serbest haldeki bir yay sıkıştırıldığında ya da gerildiğinde yayda potansiyel enerji depolanmış olur. Yayda depolanan potansiyel enerji yayın sertlik derecesine (yay sabitine) ve yayın sıkıştırılma ya da gerilme miktarına bağlıdır. Yayda depolanan potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi bağıntısı ile bulunur.
k: Yay sabiti
X: Yayın sıkışma veya gerilme miktarı

VERİM: Enerji harcayan tüm sistemlerde, sisteme verilen enerji, sistemde harcanan enerjiden daha büyüktür. Çünkü verilen enerjinin bir kısmı sistemde sürtünmeden dolayı ısıya dönüşür. Sistemde hiç enerji kaybı olmasaydı verim %100 olurdu. Ancak doğada verimin %100 olduğu bir makine yoktur. Sisteme verilen enerjinin bir kısmı mutlaka ısı enerjisine dönüşür.

ENERJİNİN KORUNUMU: Enerji yoktan var edilemez ancak var olan enerji başka türde enerjilere dönüşebilir. Bir sistemdeki mekanik enerji sistemdeki potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamıdır.
Mekanik enerji = Toplam enerji
ET = EP + EK
Sistemin mekanik enerjisi sabit olduğu halde sahip olduğu enerjinin türü değişebilir cismin sahip olduğu potansiyel enerji azalıyor ise kinetik enerjisi aynı oranda artabilir, aynı şekilde kinetik enerjisi azalırken, potansiyel enerjisi artabilir. Buna “mekanik enerjinin korunumu yasası” denir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar