Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 10. Sınıf, Tarih
  • Tımar sisteminde dirlik sahibi topladığı vergi gelirlerinin kanunlarla belirlenmiş bölümünü kendisine ayırırdı. Kalan kısmıyla da cebelü denilen atlı askerler yetiştirir ve savaş zamanında bu askerlerin başında orduya katılırdı. Barış dönemlerinde ise bulunduğu bölgenin güvenliği sağlardı.
  • Tımarlı sipahiler savaş sırasında ordunun sağ ve sol kanallarında bulunur, yanlardan gelebilecek saldırılara karşı merkezi korurlardı.
  • Osmanlı Devleti’nin tımar sistemi sayesinde hazineden harcama yapmadan her an savaşa hazır büyük bir ordu kurmuş ve merkezi otoritesini ülke geneline etkin bir şekilde yayma imkânına kavuşmuştur.
  • Tımar sisteminin bir diğer yararı, toprakların verimli biçimde işlenerek tahıl üretiminin kesintisiz olarak sürdürülmesi olmuştur. Çünkü tımar sisteminde çiftçiler topraklarını izinsiz olarak terk edemezlerdi.
  • Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren idari, mali ve askeri düzenin temelini oluşturmuştur. Bu nedenle tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte tarımsal üretim düşmüş, köyden kente göç hareketi başlamış ve ordudaki tımarlı sipahi sayısı azalmıştır.] }

Devşirme Sistemi: Osmanlı veziri Çandarlı Halil Hayrettin Paşanın önerisiyle I. Murat tarafından uygulanan bir sistemdir. Başlangıçta savaş esirleri için beşte biri (pençik usulü) içinde olan ve yaşları 10-17 arasındaki gençler orduya alınmıştır. Osmanlı Devleti, beylik devlet, imparatorluk dönemlerinde bu sistemi uygulamıştır. Devşirme sistemi, ele geçirilen topraklardaki (daha çok Balkanlarda) Hristiyan ailelerin erkek çocuklarının küçük yaşta alınarak eğitilmeleridir. Bu çocuklar bir süre Türk ailelerin yanında Türk dilini ve geleneklerini öğrenirlerdi. Sonra Acemi Oğlanlar Ocağına asker yetiştirilmek veya Enderun mektebinde devlet memuru olarak yetiştirilmek üzere ayrılırlardı.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar