Kategoriler: 11. sınıf Matematik, Matematik, Trigonometri 11. Sınıf

Yönlü Açılar

Merkez Açı:

Açı Ölçü Birimleri (Derece)

Açı Ölçü Birimleri (Radyan)

Birim Çember

Birim Çember Üzerinde Yönlü Açılar

 saat yönünün tersi pozitif yönlü açılar.
pozitif yönlü açıların ölçüleri pozitiftir.
negatif yönlü açıların ölçüleri negatiftir.
Başlama kenarı [OA, bitim kenarı [OB olan açıyı AOB sembolü ile göstereceğiz.

Bir açının ölçüsünü belirlemek için köşesi merkezinde olacağı bir çember çizilip bu çember birbirine eş 360 eş yaya bölünür. Açının başlama ve bitim kenarları ile çemberin kesiştiği noktalar arasında kaç parça eş yay kaldığı sayılarak bulunur. Çemberi eş 360 parçaya bölünce oluşan 360 yayın herbirinin ölçüsüne 1 derece denir. Şeklldeki AB yayı cc tane 1° Iik yaydan oluşuyor. m(AB) = oı dır.
Tam açı : (1 çemberin tümü) : 360°
Yarım açı : (Doğru açı) : 180°
Dik açı : (Çeyrek çember) 90° dir.

1 derecelik yay birbirine eşit 60 parçaya ayrılarak dakika elde edilir. Her bir küçük parçanın ölçüsü 1 dakika olur. 1' ile gösterilir.
Buna göre 1° = 60' dır.

Başlama kenarı [OA olmak üzere birim çember üzerinde pozitif yönlü açılar veya negatif yönlü açılar oluşturulabilir. Örneğin AOB açısı ölçüsü +90° olan pozitif yönlü bir açıdır. AOD açısı ölçüsü -90° olan negatif yönlü bir açıdır.

  • Birim çember üzerinde -360° den 360 a kadar açılar gösteriliyor.
  • Birim çember üzerinde -2 pi radyandan 2 pi radyana kadar açılar gösteriliyor.
  • [-360, 360] = [-2 pi, 2 pi] aralığındaki açılar birim çemberde gösterilirken başlama kenarı [OA olmak üzere pozitif veya negatif yönde en fazla bir tam tur atılır.
  • Çemberin üzerinde pozitif veya negatif yönde istenildiği kadar döndürme yapılabileceğinden her açı birim çember üzerinde gösterilebilir.

Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar