Kategoriler: 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İslam dininin temel ibadetlerinden biri olan ve sözlükte “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” manalarına gelen hac, yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir.

Hac;

 • İslam’ın 5 temel şartından biridir.
 • Hicretin 9. senesinde farz kılınmıştır.
 • Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir.
 • Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömründe bir kez yerine getirmeleri gereken bir ibadettir.

Hac Kimlere Farzdır?

Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz olur:

 • Müslüman olan
 • Akıl sahibi olan
 • Erginlik çağına gelen
 • Özgür olan
 • Zengin olan
 • Yol güvenliği bulunan

Haccın Önemi

 • Çeşitli ülkelerden kutsal topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah’a yönelmesi İslâm kardeşliğini güçlendirir.
 • Hac Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime katkı sağlar.
 • Farklı özelliklere sahip Müslümanların ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar, mahşer gününü hatırlatır.
 • Peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslâm dininin dünyaya yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek Müslümanların dini duygularını kuvvetlendirir.
 • Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların (kul hakları hariç) günahı bağışlanır.
 • Hac Müslümanların ahlaki gelişimine katkı sağlar.

 ] }

Soru: Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, özgür, sağlıklı ve maddi imkanı olan her Müslümanın ömründe bir defa hacca gitmesi gerekir.
Paragrafa göre, hac ibadetiyle ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yılın belirli dönemlerinde yapılabilen bir ibadettir.
B) Gerekli şartları taşıyanlar her sene hacca gitmelidir.
C) Özgür olmayanlara hac ibadeti farz değildir.
D) Haccın farz olması için kişinin zengin olması gerekir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar