Kategoriler: 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

De ki: Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”

 ] }

Soru: Peygamberlerin tevhid mücadelesine rağmen Allah'ı inkar edenler daima var olmuştur. (I) Hz. Muhammed de bu ayette inkarcılara benim dinim bana sizin dininiz size diye cevap vermiştir. (II) Enam suresi “62. ayetiyle Allah, inanmayanlara karşılık Müslümanların bütün ibadetlerini ve hayatlarını Allah'a adamalarını emretmiştir. (III) Çünkü hayatlarını Allah'a adayanlar kurtuluşa erecektir. (IV)
Enam suresi 162. ayeti ile ilgili numaralandırılmış cümlelerden hangisi doğru değildir?
A) I     B) II     C) III     D) IV

Soru: "De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir."
(En'am suresi, 162. ayet)
Allah bu ayette, inanan kulundan aşağıdakilerden hangisini istemiştir?
A) Günlük beş vakit namaz kılmasını
B) İmkanı olanın kurban kesmesini
C) İnsanın hayatının tamamını Allah'a adamasını
D) Maddi durumu iyi olanın zekat vermesini

Soru: Hac ibadetinin kişiye ve topluma pek çok faydası vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi haccın toplumsal faydalarından biridir?
A) Müslümanlar birbirlerinin kültürlerini tanır ve birbirleri hakkında bilgi edinir.
B) Kişi içindeki kötü duygulardan kurtulup, ahlakını güzelleştirmek için çalışır.
C) Kişi giydiği ihramdan dolayı ölümü hatırlar ve tövbe etme fırsatını bulur.
D) Kişi Hz. Muhammed'in yaşadığı yerleri görür ve kutsal yerleri görmenin heyecanını yaşar.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar