Kategoriler: 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sure adını, ilk ayetinde geçen ve “insanlar” anlamına gelen “nâs” kelimesinden almıştır. Kur’an’ın 114. ve son suresidir.

Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fisudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.

Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
De ki: İnsanların kalplerine Vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabb’ine, insanların melikine (mutlak sahip ve hâkimine) insanların ilahına sığınırım.] }

Soru: Meleklerle birlikte cinlerin varlığı ve bazı özellikleri Kur'an'da ve hadislerde açıklanır. Cinler hakkında doğru bilgi edinmek için Kur'an ayetlerine ve Hz. Muhammed'in hadislerine başvurulması gerekir.
Buna göre, cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cin kavramı gizli, örtülü demektir.
B) İnsanlarda olduğu gibi inanmayanları da vardır.
C) İyiliğin ve güzelliğin sembolü olarak kabul edilirler.
D) Cinlerin yaratılış amacı Allah'a kulluk etmektir.

Soru: Dinde olmadığı hâlde bilgisizlik sebebiyle dinden sanılan inançlara batıl inanç denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan biri değildir?
A) Ruh çağırmak
B) Nazar duası okumak
C) Sihir ve büyü yapmak
D) Fal baktırmak

Soru: Hz. İsa, resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Hz. Meryem tarafından babasız olarak dünyaya getirilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kavminden onunla birlikte gemiye binenler kurtulmuş, diğerleri ise helak olmuştur.
B) Kur'an'da adı geçen ulû'l azm peygamberlerden birisidir.
C)Annesinin karnında iken doğmasına iki ay kala babasını kaybetmiştir.
D) İslam inancına göre kavmi tarafından çarmıha gerilerek öldürülmüştür.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar