Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf İç Kuvvetler Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf İç Kuvvetler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf İç Kuvvetler Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf İç Kuvvetler Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. sınıf İç Kuvvetler Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf İç Kuvvetler Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
111213Son
Geri dön

 ] }

Soru: Haritada gösterilen dağlık alanların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzündeki en uzun ve yüksettisi az olan sıradağlardır.
B) Oluşumları bakımından kıvrım dağları özelliğindedir.
C) Birinci jeolojik zamanda oluşmuşlardır.
D) Oluşumlarında volkanizma etkili olmuştur.
E) Senozoyik'in Tersiyer döneminde oluşumları durmuştur.

Soru: İklim değişmelerine bağlı olarak atmosfer sıcaklığının artması karalar üzerindeki ağır buzulların erimesine ve hafifleyen karaların yükselmesine neden olmaktadır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde verilen bilgiye örnek gösterilebilecek bir epirojenez gerçekleşmektedir?
A) Anadolu Yarımadası
B) And Dağları
C) Amazon Havzası
D) Avustralya Kıtası
E) İskandinav Yarımadası

Soru: Kalkan volkan konisi, Volkan bombası, Dayk, Maar
Yukarıda verilen yer şekillerinin görüldüğü bölge hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tektonik olarak hareketli bir bölge olabilir.
B) Eski masif arazilerdir.
C) Hem yüzey volkanizması hem de derinlik volkanizması etkilidir.
D) Akışkan yüzey volkanizmasına sahiptir.
E) Magmadan gelen gazlar sonucu patlamayla oluşmuş şekiller vardır.

Soru:  * Japonya * Meksika * Türkiye * Nepal
Verilen ülkeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi ortak bir özelliktir?
A) Eski kıta çekirdekleri üzerinde olduklarından depremler nadir görülür.
B) Dünyadaki ana deprem kuşakları üzerinde bulunurlar.
C) Volkanik arazilere rastlanmamaktadır.
D) Alp Himalaya dağ kuşağının üzerinde yer alırlar.
E) Bugünkü görünümlerini I. jeolojik zamanda almışlardır.

Soru: Verilen görselde bir dağın antiklinal kısmı gösterilmiştir. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
A) Tabakalar esnek olduğundan yan basınçlar sonucu kıvrılmaya uğramıştır.
B) Sert tabakaların kırılması sonucunda oluşmuştur.
C) Deprem faaliyetlerinin sıkça görüldüğü söylenebilir.
D) Volkanik faaliyetler daha çok antiklinal kısımlarda görülür.
E) Antiklinal epirojenez sonucu oluşmaktadır.

Soru: Kara kütlelerinin bir bütün olarak yükselmesi ya da alçalması olayına epirojenez denir. Epirojenik hareketlerin oluşabilmesi için izostatik dengenin bozulması gerekir. Yer kabuğu üzerindeki dağların, ovaların, platoların ve denizlerin ağırlıkları oranında mantoya basınç yaparak oluşturdukları dengeye izostatik denge denir. Bu dengenin bozulması sonucunda alçalma ve yükselme olayları meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi izostatik dengeyi bozarak epirojenik hareketlere neden olan olaylardan değildir?
A) Kütle hareketleri sonucunda toprak kütlesinin yamaç boyunca yer değiştirmesi
B) Volkanik olaylar sonucu çıkan materyallerin belirli yerlerde birikmesi
C) Karalar üzerindeki örtü buzullarının erimesi
D) Dış kuvvetlerin taşıdığı materyallerin belirli yerlerde birikmesi
E) Dış kuvvetlerin karaları aşındırarak karadaki materyalleri denizlere taşıması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar