Dünya’nın Yapısı ve Tektonik Oluşumu Test Çöz 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Dünya'nın Yapısı ve Tektonik Oluşumu Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'nın Yapısı ve Tektonik Oluşumu Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Dünya'nın Yapısı ve Tektonik Oluşumu Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'nın Yapısı ve Tektonik Oluşumu Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

 ] }

Soru: Aşağıda Dünya'nın yapısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya'nın sıcaklığı yer kabuğundan merkeze doğru artış gösterir.
B) Yer kabuğu, yoğunluğu en fazla olan katmandır.
C) Çekirdek, içerisinde daha çok demir ve nikel bulunduğundan nife olarak da adlandırılır.
D) Manto katmanında konveksiyonel hareketler görülür.
E) Yer kabuğu, özellikleri farklı iki katmandan oluşur.

Soru: Karaları oluşturan ve okyanusların altında da devam eden yer kabuğu parçalarına levha adı verilmektedir. 1915 yılında Alman bilim insanı “Kıtaların Kayma Teorisi” adı altında bilimsel bir açıklama yapmıştır. Bu görüş bilim dünyasında hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Verilen parçada bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alexander von Humboldt
B) Carl Ritter
C) Strabon
D) Kristof Kolomb
E) Alfred Wegener

Soru: Yukarıda verilen şekilde gösterilen çekirdek ile yer kabuğu arasındaki mantoda meydana gelen hareketin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü
B) Mantonun alt kısmı ile üst kısmı arasındaki sıcaklık farkı
C) Kara ve denizlerin yarım kürelere dağılışındaki farklılıklar
D) Okyanusal kabuğun kıtasal kabuğun altına dalması
E) Levha hareketlerinin farklı yönlerde olması

Soru: Aşağıdaki şekilde bazı levha hareketleri gösterilmiştir. Buna göre, levha hareketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Levha sınırları sadece kıtasal kabukta oluşmaktadır.
B) Levhalar bazı yerlerde birbirinden ayrılmaktadır.
C) Okyanusal levhanın kıtasal levha ile çarpıştığı yerlerde sıradağlar oluşmuştur.
D) Okyanusal kabukta levhaların ayrıldığı bazı yerlerde okyanus ortası sırtları oluşmaktadır.
E) Levha sınırlarında volkanizma faaliyetleri görülebilmektedir.

Soru: Aşağıda bir depremin yer kabuğunun altında oluşumu gösterilmiştir. Yukarıdaki oluşuma sahip olan ve 2020 yılının ilk aylarında meydana gelen Elazığ depremini oluşturan temel nedenin hangisi olduğu söylenebilir?
A) Manto katmanındaki konveksiyonel akımların levhaları hareket ettirmesi
B) Elazığ'ın dağlık bir bölgede yer alması
C) Elazığ'ın Batı Anadolu fayı üzerinde yer alması
D) Elazığ'ın kıtasal kabuk üzerinde yer alması
E) Elazığ'ın iki levhanın birbirinden ayrıldığı alanda bulunması

Soru: 11 km derinliği ile Dünya'nın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru haritada işaretlenen yerde iki levhanın arasında bulunmaktadır. Buna göre, Mariana Çukuru'nun oluşumu hakkında aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Avustralya levhasının Pasifik levhasından ayrılması sonucu oluşmuştur.
B) Pasifik levhası ile Filipinler levhasının çarpışması sonucu oluşmuştur.
C) İşaretli bölgede levhaların yanal yer değiştirmesi sonucu oluşmuştur.
D) Yer kabuğu kalınlığının bu bölgede fazla olması oluşumunda etkili olmuştur.
E) Şiddetli okyanus akıntıları oluşumunda etkili olmuştur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar