Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Türkiye'de Su Kaynakları Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Türkiye'de Su Kaynakları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Türkiye'de Su Kaynakları Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Türkiye'de Su Kaynakları Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Türkiye'de Su Kaynakları Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Türkiye'de Su Kaynakları Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Ege Denizi kıyıları Türkiye'nin en uzun kıyı şerididir. Girinti ve çıkıntısı fazla olan bu kıyılarda çok sayıda koy ve körfez yer almaktadır. Verilen bilgiye göre, Ege kıyılarının bu durumunun aşağıdaki faaliyetlerden hangisini olumlu etkilediği söylenebilir?
A) Turizm faaliyetlerini
B) Sanayi faaliyetlerini
C) Kara yolu ulaşımını
D) Afetlerle mücadele çalışmalarını
E) Tarım faaliyetlerini

Soru: Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkedir. Bu denizlerden çeşitli alanlarda yararlanılmaktadır. Buna göre, Türkiye'deki denizlerin özellikleri düşünüldüğünde denizlerimizden aşağıdaki alanlardan hangisinde yararlanılamaz?
A) Lojistik alanında
B) Liman ve ticaret faaliyetlerinde
C) Gelgit akıntılarıyla yenilenebilir enerji üretimi alanında
D) Balıkçılık alanında
E) Kıyı turizmi alanında

Soru: Haritada verilen yerlerin ortak özelliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kapalı havzaların bulunduğu yerlerdir.
B) Ülkemizde göllerin yoğunlaştığı yörelerdir.
C) Türkiye'de rejimi düzenli akarsuların bulunduğu yerlerdir.
D) Yer altı sularıyla beslenen akarsuların bulunduğu alanlardır.
E) Volkanik set oluşumlu göllerin yaygın olduğu yerlerdir.

Soru: Manavgat Çayı, Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır ve Türkiye'nin rejimi düzenli akarsularından biridir. Akdeniz Bölgesi'ndeki akarsuların debisinde yaz kuraklığıyla beraber belirgin bir düşüş gözlenirken Manavgat Çayı yaz kuraklığından fazla etkilenmemekte ve yaz mevsiminde de suyur. akımı fazla azalmamaktadır.
Verilen bilgiye göre, Manavgat Çayı'nın yaz kuraklığından etkilenmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Kaynak ile ağız kısmı arasındaki yatak eğiminin az olmasıyla
B) Çevresinde yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin az olmasıyla
C) Manavgat Çayı'nın göl sularıyla beslenmesiyle
D) Manavgat Çayı'nın yer altından çıkan karstik kaynak sularıyla beslenmesiyle
E) Manavgat Çayı havzasının her mevsim yağışlı olmasıyla

Soru: Yeşilırmak, Kızılırmak ve Fırat Nehri Türkiye'nin en uzun akarsularındandır. Söz konusu akarsular, Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğup yine farklı bölgelerinde denize dökülmektedir. Örneğin Kızılırmak, İç Anadolu'da Sivas'taki Kızıldağ'dan kaynağını alır ve Samsun'da Karadeniz'e dökülür. Bu durum Kızılırmak Nehri'nin beslenme kaynaklarının farklılaşmasına neden olmaktadır. Buna göre, yukarıda söz edilen akarsular hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Farklı bölgelerden geçen büyük akarsular birçok kaynakla beslenebildiği için karma rejimli akarsular olarak sınıflandırılır.
B) Volkanik arazilerden geçmesi akarsu havzalarının büyük olmasına neden olmaktadır.
C) Havza büyüklüğü arttıkça akım miktarları azalmaktadır.
D) Verilen akarsular en çok göllerden beslenmektedir.
E) Farklı kaynaklardan beslenmeleri söz konusu akarsuların hidroelektrik potansiyellerini azaltmıştır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar