Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Su Kaynakları Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 

 ] }

Soru: Yukarıda gösterilen su döngüsü şemasında, aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
A) Güneş'ten gelen enerjiyle buharlaşmanın gerçekleşmesinin
B) Su buharının yağış olarak yeryüzüne inmesinin
C) Geçirimli arazilerde yağışın bir kısmının yer altı sularını oluşturmasının
D) Bitkilerin fotosentez yoluyla atmosfere oksijen sağlamasının
E) Kutup bölgeleri gibi soğuk yerlerde su buharının kar şeklinde yeryüzüne ulaşmasının

Soru: Dünya'daki tüm su kaynaklarının 200,3'lük kısmını tatlı yüzey suları oluşturmaktadır. Ancak bu sular iklimin etkisiyle dünyanın her yerinde eşit dağılmamaktadır. Bazı bölgeler tatlı yüzey suları bakımından zenginken bazı bölgeler fakirlik yaşamaktadır. Verilen bilgiye göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin tatlı yüzey suları bakımından daha fakir olduğu söylenebilir?
A) İber Yarımadası'nın
B) Kanada'nın kuzeyinin
C) Anadolu Yarımadası'nın
D) Arap Yarımadası'nın
E) Amazon Ormanları'nın

Soru: Kutuplara gidildikçe ve yükselti arttıkça göl sularının sıcaklık değerleri düşmektedir. Ancak yüksekte bulunduğu hâlde sıcaklık değerleri yüksek olan göller de vardır. Bu göller genellikle...
Verilen parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bilgi verilmiş olur?
A) karma rejimli akarsular tarafından beslenir.
B) sodalı özellik gösterir.
C) karstik aşınım sonucu oluşmuştur.
D) ekvatoral bölgede yer almaktadır.
E) sıcak su kaynaklarıyla beslenmektedir.

Soru: Dünya'daki su miktarı değişmemesine rağmen suların coğrafi şartlara göre dağılımları her yerde aynı olmamaktadır. Buna göre, dünyadaki suların dağılımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Okyanus ve denizleri oluşturan tuzlu sular dünyadaki tüm suların 9097'sini oluşturur.
B) Tatlı sularda en fazla orana buzullar sahiptir.
C) Tatlı yüzey sularının 9687'sini nehirler oluşturmaktadır.
D) Buzullardan sonra en fazla orana yer altı suları sahiptir.
E) Yeryüzünün 9671'ini denizler ve okyanuslar oluşturmaktadır.

Soru: Göl suları kimyasal olarak tatlı, tuzlu ve sodalı olabilmek tedir. Bu durumun oluşmasında gölün sahip olduğu bazı coğrafi koşullar etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi göl sularının tatlı, sodalı ve tuzlu olmasını etkileyen faktörlerden değildir?
A) Göl tabanındaki kayaçların yapısı
B) Gölün derinliği
C) Gölün bulunduğu enlem derecesi
D) Göldeki buharlaşma
E) Gölün gidegeninin olup olmaması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar