Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Dünya'da Topraklar Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Topraklar Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Dünya'da Topraklar Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Topraklar Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Dünya'da Topraklar Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Dünya'da Topraklar Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: Toprağın oluşabilmesi için kayaçların ayrışması gerekir. Kayaçların ayrışması ise kimyasal ve fiziksel parçalanma şeklinde gerçekleşir. Kimyasal parçalanmada kayaçların kimyasal özellikleri değişirken fiziksel parçalanmada değişmez. Buna göre, fiziksel parçalanmada en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcaklık farkı
B) Kayaç yapısı
C) Beşeri faktörler
D) Bitki türleri
E) Düzenli yağış rejimi

Soru:
* Sıcaklık, yağış, nem ve rüzgâr gibi unsurlar parçalanma faaliyetlerinde önemli rol oynar.
* Toprağın ana materyalini oluşturur. Mermer ve bazalt gibi sert yapılardan veya kum taşı gibi çabuk parçalanabilen yapılardan oluşur.
* Yükselti, eğim ve bakı özellikleri ile toprak oluşumunu etkilemektedir.
* Bitki, mikroorganizma ve diğer canlılardan oluşur.
Verilen bilgilerde toprak oluşumuna etki eden hangi unsurdan bahsedilmemiştir?
A) Yeryüzü şekilleri
B) Zaman
C) Ana kaya
D) Biyolojik faktörler
E) İklim

Soru: Toprak, hava ve su gibi canlılar için hayati öneme sahir coğrafi bir unsurdur. Oluşması ise hiç kolay değildir. Araştırmalara göre diğer bütün faktörler uygun şartlarda olsa dahi 40-50 cm kalınlığında bir toprak tabakasının oluşması 20-25 bin yıl kadar sürmektedir. Bu süre insan ömrü için çok uzun bir süredir. Yukarıda verilen parçada toprak oluşumuyla ilgili hangi faktörden bahsedilmiştir?
A) Zaman unsurundan
B) İklim özelliklerinden
C) Yer şekillerinin etkisinden
D) Canlıların etkisinden
E) Ana kayanın etkisinden

Soru: Canlı kalıntılarının toprağa karışması ve toprakta ayrışması sonucu humus adı verilen mineraller oluşur. Aşağıdakilerden hangisi humus bakımından zengin toprakların özelliklerinden birisidir?
A) Ayrışma hızlı gerçekleşir.
B) Heyelanlara karşı dayanıklıdır.
C) Verimi yüksek topraklardır.
D) Tek horizondan oluşurlar.
E) En ince kalınlığa sahip topraklardır.

Soru: Aşağıda verilen örneklerden hangisi bakının toprak üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Kuzey Yarım Küre'de dağların güney yamacındaki toprakların nem oranı, kuzey yamaçtaki topraklara göre daha azdır.
B) Bitki örtüsünün sık ve yoğun olduğu yerlerde toprak erozyonu az olur.
C) Sıcaklık ve yağış kimyasal çözünmeyi hızlandıran faktörlerdir.
D) İç püskürük kayaçlardan oluşan arazilerde ayrışma daha zordur.
E) Bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde rüzgâr aşındırması fazla olduğundan kayaçlarda fiziksel parçalanma söz konusudur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar