Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Test Çöz 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Türkiye'de yeryüzü şekillerinin oluşumunda Avrupa, Asya ve Arap levhalarının etkisi olmuştur. Bu levhaların sıkıştırması sonucu Tetis Denizi'nde biriken tortullar kıvrılarak bugünkü Toros dağlarını ve Kuzey Anadolu dağlarını oluşturmuştur. Ayrıca Ege Bölgesi'nde de kırılma sonucu oluşan dağ sistemleri mevcuttur. Bu tektonik hareketlilik Türkiye'nin hemen her yerinde volkanik oluşumların görülmesini sağlamıştır. Erciyes, Ağrı, Tendürek, Karacadağ, Melendiz dağları ve Manisa Kula volkanik sahası en güzel örneklerdendir. Tektonik çöküntü alanlarında ve karstik erime çukurluklarında alüvyonların birikmesi sonucu ovalar oluşmaktadır. Sığ ve akıntının az olduğu kıyılarımızda akarsu biriktirmesi sonucu oluşmuş delta ovalarımız da mevcuttur. Yukarıda verilen parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Türkiye'de tektonik hareketler yer şekillerini nasıl etkilemiştir?
B) Orojenez sonucu oluşan dağlık alanlar var mıdır?
C) Türkiye'deki ovaların oluşumunda dış kuwvetlerin etkisi var mıdır?
D) Rüzgâr aşındırmasının etkili olduğu yerler nerelerdir?
E) Türkiye'de orojenez dışında oluşan dağlar var mıdır?

Soru: Kuzey Anadolu dağlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kıvrım oluşumlu dağlardır.
B) Alp-Himalaya kuşağının bir parçasıdır.
C) Karstik araziler yaygın olduğundan karst topografyasına sık rastlanır.
D) Oluşumunda Tethys Denizinde biriken tortullar etkili olmuştur.
E) Küre, Köroğlu ve Canik dağları Kuzey Anadolu'daki sıradağlar arasında yer almaktadır.

Soru: * Antalya Ovası * Elmalı Ovası * Taşeli Platosu
Yukarıda verilen yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yükseltileri 1500 metreden fazladır.
B) Doğu — batı doğrultusunda uzanmaktadırlar.
C) Kalker gibi suda çözünebilen kayaçların yaygın olduğu arazilerde bulunurlar.
D) Volkanik arazilerin akarsular tarafından parçalanması sonucu oluşmuşlardır.
E) Verilen yerlerin hepsi Kuzey Anadolu dağları üzerinde yer alır.

Soru: Türkiye'de iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle farklı özellikler gösteren yer şekilleri oluşmuştur. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'deki yer şekillerinin temel özelliklerinden birisi değildir?
A) Kuzey ve güneydeki sıradağlar Kaledoniyen dağ sisteminin bir parçasıdır.
B) Dağlar genellikle doğu batı uzantılıdır.
C) İç Anadolu ve Doğu Anadolu volkanik dağların yoğun olarak görüldüğü yerlerdir.
D) Karstik ve tektonik oluşumlu ovalar vardır.
E) Kıyı bölgelerimizde delta ovaları görülmektedir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar