Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Türkiye'de İç Kuvvetlerin Etkisi Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Türkiye'de İç Kuvvetlerin Etkisi Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 ] }

Soru: Türkiye'de iç kuvvetlerin etkisiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Il. jeolojik zamanın sonuna doğru Anadolu toptan yükselmeye başlamıştır.
B) Alp orojenezi döneminde Lavrasya ve Gondvana levhalarının tortul tabakaları sıkıştırılmasıyla kıvrım dağları oluşmuştur.
C) Türkiye'de I. zamana ait masif araziler yaygın olduğu için deprem riski düşüktür.
D) Tektonik hareketlilik fazla olduğu için sıcak su kaynaklarına rastlanmaktadır.
E) Sert yapıda olan bazı bölgeler kırılmaya uğrayarak horst ve grabenleri oluşturmuştur.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde epirojenik hareketliliğe bağlı olarak çökmelerin gerçekleştiği yerlerden biri değildir?
A) Çukurova
B) Karadeniz çanağı
C) Ergene havzası
D) Akdeniz çanağı
E) Canik dağları

Soru: Ülkemizde Ege kıyıları boyunca denize dik uzanan dağlar mevcuttur. Buna göre, haritada gösterilen bölgenin oluşum süreci aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Volkanik püskürmeler sonucu oluşmuştur.
B) Akarsu aşındırması sonucu oluşmuştur.
C) Buzul aşındırması sonucu oluşmuştur.
D) Sıkışma sonucunda sert yapılı olan bölgenin kırılarak fay hatları boyunca çökmesi ve yükselmeler sonucunda oluşmuştur.
E) Tabakalar arasında katılaşan volkanik malzemenin daha sonra üst kısmının aşınması sonucu oluşmuştur.

Soru: Aşağıdaki tabloda Türkiye'de bazı dağların oluşum biçimlerine yer verilirken yanlışlık yapılmıştır, Tablodaki yanlışlığın giderilmesi için hangileri düzel tilmelidir?
A) Madra Dağı ile Canik dağları yer değiştirmelidir.
B) Toroslar ile Yunt dağları yer değiştirmelidir.
C) Ağrı Dağı ile Aydın dağları yer değiştirmelidir.
D) Karadağ ile Küre dağları yer değiştirmelidir.
E) Ağrı Dağı ile Madra Dağı yer değiştirmelidir.

Soru: Türkiye farklı jeolojik zamanlarda yaşanan epirojenez, orojenez, volkanizma ve deprem olaylarının etkisiyle şekillenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiye örnek olarak gösterilemez?
A) Akdeniz havzası çanağının çökmesi
B) Kuzey Anadolu dağlarının oluşması
C) Batı Anadolu fay hattında depremlerin meydana gelmesi
D) Süphan, Ağrı ve Karacadağ gibi dağların oluşması
E) Delta ovalarının oluşması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar