İlk Türk Devletlerinde Hukuk 9.Sınıf Tarih

İlk Türk Devletlerinde Hukuk 9.Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

1. İlk Türk devletlerinde devlet bünyesinde siyasal ve sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına töre denir.

2. Töreler; gelenek, görenek, kurultay kararları ve hakanın emirlerinden meydana gelir.

Uyarı: Türklerde törelerin gelenek ve göreneklere dayanması devletin teokrasiyle yönetilmediğinin göstergesidir.

3. Hakan da dahil herkes töreye uymak zorundadır.

Uyarı: Türklerde en büyük gücün kanun gücü sayılması hukuk devleti anlayı­şının olduğunun göstergesidir. Bu durum Hakanın yetkilerinin sınırsız olmadığını ve adalete önem verildiğini gösterir.

4. Töreler zamanın şartlarına göre değişim göstermesine rağmen adalet, iyilik (konilik), faydalık (uzluk), eşitlik (tüzlük), insanlık değiştirilemez hükümlerdir.

5. Törelerde devlete isyan, askerden kaçma, adam öldürme, hırsızlık, tecavüz gibi suçlar en ağır şekilde cezalandırılmıştır.

Uyarı: Türklerde suçlunun mutlaka cezalandırılması kan davalarının ortaya çıkmasını önlemiştir. Suçlunun mutlaka cezalandırılmasıyla merkezi otorite güçlü tutulmuş, toplumsal barış ve huzur ortamı oluşturulmuştur.

6. Töreleri uygulayan kişilere yargan kağanın başkanlık ettiği mahkemeye de yargu denilmiştir. Ayrıca Türklerin yaşam tarzlarından dolayı hapis cezaları uzun süreli verilmemiştir.

7. Töreler, Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar