Güç Konu Anlatımı ve Çözümlü Örnekler 9.Sınıf Fizik


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Dersler, Fizik, İş, Güç, Enerji, Verim

Güç Konu Anlatımı

İki farklı kişi ya da aracın aynı işi yaptığını düşünelim. Bu işi yapma süreleri aynı ya da farklı olabilir. Aynı işin yapılma süresi de göz önüne alındığında güç kavramı ile tanışmış oluruz. Günlük hayatımızda “güçlü” dendiğinde “kuvvetli” manası çıkartılırken fiziksel anlamda güçlü aynı işi daha kısa zamanda yapana denir. Bu açıdan gücü, birim zamanda enerjinin ne kadar aktarıldığını ifade etmek için kullanırız.

Birim zamanda yapılan işe güç denir. t sürede W kadar iş yapanın gücü,

Günümüzde bir işi kısa sürede yapabilmek için gelişmiş aletler yapılmaktadır. Bu aletleri bir önceki ile kıyaslarken daha güçlü olduğuna vurgu yaparız. Oysaki iki alette aynı işi yapıyor olmasına rağmen güçlü olan alet bu işi daha kısa sürede gerçekleştirmektedir. Resimlerdeki kamyonlardan yeni model olan daha güçlüdür.

Eskiden inşaatlar yapılırken insan gücü kullanılırdı. İnşaat malzemeleri makaralarla yukarı taşınır, aşağıda insan gücüyle karıştırılan harçlar insanların sırtında yukarı çıkartılır ve dökülürdü. Eve taşınacak eşyalar ise hamallarla taşınırdı. Bu işlem uzun sürerdi. Şimdi ise malzemeler elektrikli motorlarla yukarı taşınıyor. Harcı yapan mikserli kamyonlar ve harcı çok yukarılara çabucak çıkaran iş makineleri kullanılmaktadır. Artık evlere asansörlü taşıma yapılmaktadır. Aynı iş daha kısa zamanda yapılmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi güçlü makineler insan hayatını daha kolay hale getirmektedir.

Her ev aletinin bir gücü vardır. Aletlerin gücü arttıkça birim zamanda harcanan enerji artar. Bazı ev aletlerinin gücü aşağıdaki gibidir.

Güç Çözümlü Örnekler] }

Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde bir cisme F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Cisim K den L ye gelene kadar kuvvetlerin yaptığı net iş kaç joule dür? F1 kuvvetinin yaptığı iş pozitif F2 kuvvetinin yaptığı iş negatiftir.
W1 = +F1.Dx = +18.10 = +180 J
W2 = –F2.Dx = –5.10 = –50 J
Wnet = W1 – W2
Wnet = 180 – 50
Wnet = 130 joule bulunur.
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde duran cisme F1 ve F2 kuvvetleri L ye kadar etki ediyor. Kuvvetlerin KL arasında yaptığı toplam iş 525 joule olduğuna göre, F1 kuvveti kaç N dir?
Kuvvetin yaptığı iş W = F.x bağıntısından bulunur. Birden fazla kuvvet varsa bileşke kuvvet kullanılır.
W = (F1 + F2).x
525 = (F1 + 20).15
F1 = 15 N bulunur.
Resimdeki forklift 450 kg kütleli yükü 20 m yukarıya sabit hızla çıkartıyor. Buna göre, forkliftin yaptığı iş kaç joule dür?
(g = 10 m/s2)
Bir yükü sabit hızla çıkarmak için en az ağırlığı
kadar kuvvet uygulamak gerekir.
G = m.g = 450.10 = 4500 N dir.
W = F.x = 4500.20
W = 90000 joule bulunur.
Şekildeki kuvvet cismi sürtünmesi önemsiz yolda çekiyor. Kuvvet KL arasında 10 joule iş yaptığına göre,
KM arasında kaç joule iş yapmıştır?
KL arasında yapılan iş
10 = F.2x ⇒ F.x = 5 joule dir.
KM arasında yapılan iş;
WKM = F.5x = 5.5 ⇒ WKM = 25 joule bulunur.
Şekildeki cisme etkiyen kuvvet x yolunda 480 joule iş yapıyor.
Buna göre, x yolu kaç m dir?
W = F.x ⇒ 480 = 12.x
x = 40 m bulunur.
Şekildeki cisimde yatay düzlem arasındaki sürtünme kuvveti 12 N dir. Buna göre, KL arasında,
a) Kuvvetin yaptığı iş kaç joule dir?
b) Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç joule dir?
c) Net kuvvetin yaptığı iş kaç joule dür?
Şekildeki arabanın motoru arabaya 150 N kuvvet uyguluyor. Araba 1 km yolu 1 dk da aldığına göre, gücü kaç watt tır?
Gücü 2000 W olan bir fırın içine konulan böreği 50 dk da pişiriyor. Buna göre, fırının yaptığı iş kaç kilojoule dür?
Kütlesi 2 kg olan cisme F kuvveti uygulanıyor. Yüzey ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 tür. K den L ye kadar yapılan net iş 160 joule olduğuna göre, F kuvveti kaç N dir? (g = 10 m/s2)


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar