Ve Bağlacı (∧) 9. Sınıf

Ve Bağlacı (∧) 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Mantık, Matematik

p ile q önermesinin “ve” bağlacı ile bağlanması ile oluşan “p ve q” bileşik önermesi “p ∧ q” biçiminde gösterilir.Veya Bağlacı (v) konusuna gitmek için tıklayın

p ile q önermesinden oluşan p ∧ q önermesi, p ile q dan (bileşenlerinden) her ikisi de doğru iken doğru; diğer tüm durumlar için yanlıştır. Buna göre;
1 ve 1 denktir 1, 1 ve 0, 0 ve 1, 0 ve 0 önermeleri de sıfıra denktir.
Örnek: p : "3 -4 = 1", q : "1 yıL 12 aydır." önermeleri için p ∧ q bileşik önermesini yazıp doğruluk değerini bulalım:
p ∧ q : "3 - 4 =1 ve 1 yıL 12 aydır." olur. p önermesi yanlış olduğundan p denktir 0 dır.
q önermesi doğru olduğundan q denktir 1 dir.
Örnek: p ve q denktir 1 olduğuna göre, p ile q önermelerinin doğruluk değerlerini bulalım:
Çözüm: p ∧ q denktir 1 olduğuna göre, p denktir 1 ve q denktir 1 olmalıdır.
Örnek: p ve q' denktir 1 olduğuna göre, p ile q önermelerinin doğruluk değerini bulalım:
p ve q' bileşik önermesi her iki önerme doğru iken doğrudur. Buradan, p ∧ q üssü denktir 1 ise (p denktir 1 ve q' denktir 1) olmalıdır.
Örnek: "Begüm ve kardeşi birlikte lunaparka gitti." ifadesindeki olası durumların doğruluğunu ya da yanlışlığını inceleyelim.
Çözüm: Lunaparka yalnız Begüm'ün gidip kardeşinin gitmemiş olması yanlış bir ifade belirtir. Yalnız kardeşinin gidip Begüm'ün gitmemiş olması yanlış bir ifade belirtir. Hiçbirinin gitmemiş olması yanlış bir ifade belirtir. Begüm ile kardeşinin birlikte gitmiş olması doğru bir ifade belirtir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi