Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih
  • Batı’da bilinen adıyla Alpharabius, 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamıdır. Aynı zamanda astronom, mantıkçı ve müzisyendir.
  • Asıl adı Muhammed’dir. Kazakistan’ın Farab şehrinde doğduğu için “el-Farabi” olarak anılmıştır. Batı’da Alfarabius, Abunazar gibi isimlerle tanınmıştır.
  • Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” lakabıyla anılmıştır.
  • İslam dünyasında siyaset felsefesinden ilk bahseden filozof olan Farabi, başta İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd olmak üzere önemli Müslüman filozofları etkilemiştir.
  • Felsefede kavramları; tahlilî (analitik) ve terkibî (sentetik) olarak ikiye ayırarak Leibniz (Laybniz) ile Kant’a bu konuda öncülük etmiştir.
  • Müzikte sesleri notalarken logaritmayı icat etmiştir. Musiki alanındaki eserinde ud ve kanun gibi müzik aletlerinden ilk defa bahseden kişidir.

 Yorumları ve incelemeleri sayesinde Ortaçağ İslam aydınları arasında Aristodan sonra "Muallim-i Sânî" ya da "Hace-i Sâni" (İkinci Öğretici) olarak tanınmaktadır. Bütün eserlerini Arapça yazmıştır. Farabi Aristo'nun temel eserlerinin birçoğunu Arapça'ya yeniden çevirmiş, bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan şerhler yazmıştır.
El Cezerî (1136- 1206): İslam'ın Altın Çağrnda çalışmalar yapan Müslüman bilim adamı ve mühendistir. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cezeri'nin Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu düşünülür. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi ve robot ustası bilim adamı El-Cezeri, lakabını yaşadığı Cizre şehrinden almıştır. Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar