Elektronegatiflik 9. Sınıf


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya, Periyodik Sistem 9. Sınıf

İki atom arasında oluşan bir bağda atomların bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi (çekim kuvveti) elektronegatiflik olarak adlandırılır.

  • Bir atomun elektronları çekme gücüdür.
  • Elektronegatifliği en fazla olan element Flor’dur. Yani elektronegatiflik flora (F) doğru artar. (Yani ametalik özelliğin arttığı yönde artar)
  • Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. Aynı Grupta yukarı doğru gidildikçe elektronegatiflik artar.

 Sayısal büyüklükler ile değeri ifade edilse de elektronegatifliğin birimi yoktur. Atomların sahip olduğu iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi değerleri dikkate alınarak hesaplanır.
Bir periyotta sağa doğru gidildikçe ve bir grupta yukarı doğru çıkıldıkça elektron ilgisi artar.
Elektronegatiflik değerleri bağıl olup, en yüksek değere sahip olan F için 4,0 kabul edilmiştir. En düşük Elektronegatiflik değere sahip olan için Elektronegatiflik değeri 0,7 olarak bulunmuştur. Bu kabule göre diğer elementlerin Elektronegatiflik değerleri bulunmuştur

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi