Evrendeki Denge ve Düzenle ilgili Ayetler, Örnekler 8.Sınıf Din Kültürü


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

Çevremizde gördüğümüz sayısız varlığı incelediğimizde hepsinin kendi içinde bir uyum ven ahenkle hareket ettiğine şahit olmaktayız. Evrendeki bütün varlıklar arasında şahit olduğumuz bu uyumun kendiliğinden oluşması ise imkansızdır. Bu durum bize, kainattaki her şeyin belli bir uyum ve ahenkle Allah tarafından yaratıldığını gösterir. Görünen, görünmeyen maddi ve manevi ne kadar varlık varsa hepsi kendileri için belirlenen plan ve ölçüye göre hareket eder. Bu plan ve ölçüyü belirleyenin ise yüce Allah olduğu aşikardır. Çünkü sahip olduğumuz küçücük bir iğne bile bir usta tarafından yapılmıştır. Kendi başına 0 hale gelmesi imkansızdır. İşte bu nedenle evrenin de eşsiz bir ustası vardır. O’da her şeyin sahibi olan yüce Allah’tan başkası değildir.Kur’an evrendeki bu eşsiz düzene işaret eder. Ayrıca evrendeki bu düzenin yaratıcısının da yüce Allah olduğunu ifade eder.

Bu konuyu Mülk Suresi’nin 3. ayetinde:

Gökleri yedi kat üzerine yaratan O ’dur. Rahman ’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? ” ifadeleriyle dile getirerek evrendeki eşsiz düzen ve ölçünün Allah tarafından nasıl yaratıldığına dikkat çeker.

Yüce Allah evrendeki bu düzenle beraber yarattığı varlıkları da bir ölçü ve plana göre yarattığını açıklar.Bu konuyla ilgili Kamer Suresi’nin 49. ayetinde şu ifadelere yer verilir:

“Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık. ” (Kamer Suresi, 49. ayet)

Allah’ın her şeyi bir düzen ve ölçüye göre yaratmasıyla ilgili günlük yaşantımızda da bir çok örneğe rastlamaktayız.

Örneğin:

Canlılar, nefes alabilmeleri için oksijene ihtiyaç duyarlar. Aldıkları oksijenleri de karbondioksit olarak geri verirler. Canlıların bu oksijen ihtiyacını ise
bitkiler karşılar. Bitkiler besin üretebilmek için karbondioksite ihtiyaç duyarlar. Aldıkları karbondioksitleri de oksijen olarak geri verirler. Böylece diğer canlıların ihtiyaç duyduğu oksijeni üretmiş olurlar. İşte bu durum Allah’ın evrene koyduğu eşsiz düzen ve ölçünün sadece bir örneğidir.

Evrendeki Düzenle İlgili Şahit Olduğumuz Örnekler  • Dünyanın ortalama sıcaklığının canlıların yaşamasına uygun derecede olması
  • Gezegenlerle yıldızların aralarındaki mesafenin evrendeki denge ve düzeni sarsmayacak şekilde olması
  • Dünya’nın Ay ve Güneş’e olan uzaklığının canlıların yaşamasına uygun olması
  • Gece ve gündüzün olması
  • Yeryüzünde yaşamın sürdürülebilmesi için yer çekimi kanunu ve suyun kaldırma kuvvetini olması
  • Mevsimlerin oluşarak her mevsimde farklı meyve ve sebzelerin yetişmesi
  • Denizlerdeki tuzluluk oranının deniz canlıları için uygun oranda olması

Yüce Allah, insanoğlundan evrene koyduğu bu düzeni bozmamasını ister.

Kur’an, Allah’ın evrene koyduğu bu düzenden bahseder ve insanoğlunun bu düzeni bozamamasını şu şekilde dile getirir:

“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. Necm (bitkiler, yıldızlar) ve ağaçlar (Allah’a) secde etmektedirler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. ” (Rahman Suresi, 5-8. ayetler)

Evrendeki Denge ve Düzenle ilgili Ayetler

“O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, Güneş ve Ay’ı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) çok iyi bilen Allah ‘ın takdiridir ” (En’am Suresi, 96. ayet)

“Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz… ” (Zuhruf Suresi, 11. ayet)

“Geceyi ve gündüzü, Güneş ‘i ve A y’ı yaratan odun Her biri bir yörüngede hareket etmektedir ” (Enbiya Suresi, 33. ayet)“Gökleri yedi kat yaratan odun Rahman ’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk Suresi, 3. ayet)

“…Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir “(Furkân Suresi, 2. ayet)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi