Uluslararası Turizm ve Etkileri Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

ULUSLARARASI TURİZM

İnsanların dinlenme, eğlenme, çeşitli etkinliklere katılma gibi amaçlarla sürekli ikamet ettiği yerden başka bir yere geçici bir süre içinde yaptığı gezilere turizm; bu faaliyetlere katılan kişilere de turist denir. Günümüzde hizmet sektörünün en önemli kollarından birini oluşturan turizm faaliyetleri Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişme göstermiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle gelişmiş ülkelerde bulunan ve ekonomik gelir düzeyi yüksek olan insanlar yeni yerleri görme ve tanıma amacıyla turizm faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır. Zaman içinde özellikle ulaşım ve iletişim ağında yaşanan gelişmelerin etkisiyle turizm faaliyetlerine katılan nüfus miktarı artmış ve turizm faaliyetleri büyük bir gelişme göstermiştir.

Sanayileşme ve şehirleşmenin etkisiyle hava kirliliğinin artması, yeşil alanların azalması, stres, yorgunluk, gürültünün artması gibi durumlar insanları sessiz ve sakin yerler aramaya yöneltmiştir. Bu durum da turizm faaliyetlerinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Turizm faaliyetlerinin gelişmesine etki eden başlıca unsurlar şunlardır:

  • Gelir düzeyinin artması
  • Sanayileşme ve kentleşmenin artması
  • Eğitim seviyesinin yükselmesi
  • Ulaşım imkânlarının gelişmesi
  • İletişim araçlarının gelişmesi
  • Turizm faaliyetlerine yönelik politikaların artması

Turizmin Etkileri

Dünya’daki Milli Parklar

Dünya’nın Yedi Harikası

Dünyanın Yeni Yedi Harikası

Petra Antik Kenti: MÖ 400 — MS 106 yılları arasında Nebatiler’e başkentlik yapan şehirdeki evler, tapınaklar ve diğer eserler kireç taşına oyularak inşa edilmiştir. Bugünkü Ürdün sınırları içerisindedir.

Çin Seddi: Yeryüzünde en uzun savunma duvarı olan Çin Seddi, 10.000 km uzunluğundadır. Günümüzde 3000 km’lik kısmı varlığını korumaktadır.

Kurtarıcı İsa Heykeli: Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde Fransız heykeltraş Paul Londowski tarafından 1931 yılında tamamlanmıştır.

Machu Picchu Antik Kenti: And Dağları üzerinde 2360 metre yükseklikte İnkaların antik kentlerinden biridir. Bugünkü Peru sınırları içerisindedir.

Chichen Itza Piramidi: Maya tapınaklarının en sonuncusu, en büyüğü olan bu piramit Meksika’da bulunmaktadır.

Kolezyum: Yapımına MS 72 yılında başlanıp 8 yılda tamamlanan yapı İtalya’nın başkenti Roma’da bulunmaktadır.

Tac Mahal: Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından, doğum sırasında hayatını kaybeden eşi için yaptırılmış bir anıt mezardır. Bugünkü Hindistan sınırları içerisindedir.

Dünya’nın Doğal ve Kültür Mirasları

Dünya mirasları, UNESCO tarafından belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak korunması için çalışmalar yapılan kültürel ve doğal varlıkların listesidir. Dünya miraslarının korunması için 175’ten fazla ülke bir antlaşma imzaladı. Bu şekilde dünya miraslarının gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

UNESCO’nun 1972 yılındaki genel konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması’nı imzalayan 175’ten fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından dünya mirası kıstaslarına uygun bulunanlar listede yer alır. Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu Dünya Mirası Komitesi, aday gösterilen değerler arasından seçim yapar ve listeyi oluşturur.

Dünya Miras Listesi’nde Nisan 2009 itibariyle 186 ülkeden 689’u kültürel, 176’sı doğal ve 25’i karma olmak üzere Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen 890 dünya mirası vardır. Liste her yıl yeni adayların listeye alınması ve yeni ülkelerin antlaşmayı imzalamasıyla büyümektedir. Şu an 186 ülkeden 166 miras listede yer almayı beklemektedir. En çok dünya mirası olan ülke İspanya (43), en çok kültürel mirası olan ülke İtalya (40), en çok doğal mirası olan ülke Avustralya (11), en çok karma mirası olan ülkeler ise Çin ve Avustralya’dır.

Koruma altına alınan dünya kültür ve doğal miraslarından bir kaçı şunlardır: ABD Ulusal Parkı, Meksika Ulusal Parkı, İspanya Altamira Mağarası, Nijerya Kültür Parkı, Hindistan Chhatrapati Terminali, Japonya Kushiro Nehri, Çin Seddi, Bosna Hersek Mostar Köprüsü.

Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar