Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Mitoz Bölünme Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Mitoz Bölünme Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. sınıf Mitoz Bölünme Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Mitoz Bölünme Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Mitoz Bölünme Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Mitoz Bölünme Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

10. sınıf Mitoz Bölünme Test 4

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Mitoz Bölünme Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrenin mikroskobik görüntüsü aşağıda verilmiştir. Buna göre, hücre ve geçirdiği evre ile ilgili verilen bilgilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?
A) Hücre, bölünmenin anafaz evresindedir.
B) Sentromer bölünmesi gerçekleşmiştir.
C) Bölünme tamamlandığında n < 4 kromozomlu hücreler oluşur.
D) Her bir kutba 4'er kromozom çekilmektedir.
E) Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmıştır.

Soru: Bitki ve hayvan hücrelerinin mitozla bölünmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gözlenir?
A) Sitokinezin boğumlanma ile gerçekleşmesi
B) Sentromer bölünmesi
C) Sentrozom eşlenmesi
D) Sitokinezin ara lamel oluşumuyla gerçekleşmesi
E) İğ ipliklerini sitoplazma proteinlerinin oluşturması

Soru: Bir hücrenin hayat döngüsü içinde gerçekleşen bazı evreler , aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Bazı hücreler mitotik evreyi tamamladıktan sonra Gi denilen durgunluk evresine girerler. Gg evresine giren hücreler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) DNA miktarları iki katına çıkmaz.
B) Yüzey / hacim oranları belirli bir dengede tutulur.
C) Mitotik evre görülmez.
D) Sinir ve çizgili kas hücreleri örnektir.
E) Metabolik aktiviteleri geçici bir süre ile durdurulur.

Soru: Aşağıda mikroskobik görüntüsü verilen hücrenin mitoz bölünmesine âit bir evre verilmiştir. Bu evre ve bölünmekte olan hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kromozomların en belirgin olarak görüldüğü evredir.
B) Kromozom sayısı ve şekli ile ilgili mikroskobik incelemeler bu evrede yapılır.
C) iğ ipliklerinin tamamı kinetekorlara bağlanır.
D) Her bir kromozom iki kromatitten oluşur.
E) Hücrede toplam dört kromozom bulunur.

Soru: Miitoz bölünmenin özellikleriyle ilgili derste sunum yapan bir öğrenci, aşağıdaki maddeleri tahtaya yazmıştır.
* Mitoz sonucunda iki hücre oluşur.
* Oluşan hücrelerin organel çeşitleri aynıdır ancak organel sayıları ve sitoplazma miktarları farklı olabilir. * Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri aynıdır. (Mutasyonlar hariç)
* Yavru hücreler ana hücre ile aynı kromozom sayısına sahiptir.
* Bir hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. Öğrencinin hazırlamış olduğu sunumda, verdiği bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 Cc)3 D)4 E)5


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar