Şey, Baş, Ara, Söz, Bir, Her, Ana, Ev, Yüzyıl, Pek ve En Sözcüklerinin Yazımı


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

BAZI SÖZCÜKLERİN YAZIMI

“Şey” Sözcüğü

Şey sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır: bir şey, her şey, hiçbir şey…

“Baş” Sözcüğü

“Başa baş, baş ağrısı, baş belası, baş biti, baş dönmesi…” gibi örneklerde ayrı yazılır.

“Başbakan, başaktörlük, başdanışman, başasistan, başeser…” sözcüklerinde bitişik yazılır.

“Birtakım / Bir takım” Sözü

“Bazı” anlamına gelen “birtakım” sözü bitişik yazılır.

Bitişik yazılan “birtakım” sözcüğünden sonra gelen isim çoğul eki (—ler) alır.

“Bir” sözcüğü sayı anlamı taşıdığında “bir takım” ayrı yazılır.

“Ara” Sözcüğü

“Ara cümle, ara söz, ara kapı, ara bulucu, ara yön, ara bozucu, ara kesit…” gibi örneklerde ayrı yazılır.

“Söz” Sözcüğü

“Söz etmek, söz başı, söz dizimi, söz konusu, söz birliği, söz hazinesi, sözlük bilim…” gibi örneklerde ayrı yazılır.

“Sözgötürmez” sözcüğünde bitişik yazılır.

“Bir” Sözcüğü

“İkide bir, herhangi bir, bir ara, bir an, bir zaman, bir kısım…” gibi örneklerde ayrı yazılır.

“Hiçbir, birkaç, birçok, biraz, birdenbire…” sözcüklerinde kalıplaştığı için bitişik yazılır.

“Her” sözcüğü

“Her yer, her an, her şey, her gün, her zaman, her biri…” gibi örneklerde ayrı yazılır.

“Herhalde (galiba), herkes, herhangi” gibi örneklerde kalıplaştığı için bitişik yazılır.

”Ana” Sözcüğü

“Ana cadde, ana dil, ana dili, ana düşünce, ana kapı, ana kara, ana kent, ana kraliçe…” gibi örneklerde ayrı yazılır.

“Anaerkil, anamalcılık, anaokulu, anayasa…” gibi örneklerde bitişik yazılır.

“Ev” Sözcüğü

“Can evi, baba evi, dünya evi…” gibi örneklerde ayrı yazılır.

“Basımevi, orduevi, kitabevi, öğretmenevi…” gibi örneklerde bitişik yazılır.

“Yüzyıl / Yüz yıl” Sözü

“Yüzyıl” sözcüğü “asır” anlamında kullanıldığı zaman bitişik yazılır: 16. yüzyılda yaşamış.

“Yüz yıl” sözündeki “yüz” sayısı sayı sıfatı olarak kullanılmışsa kalıplaşma yoksa ayrı yazılır: Dedesi yüz yıl yaşadı.

”Pek” ve “En” Sözcükleri

“Pek” ve “en” sözcükleri kendisinden sonraki sözcüğe bitişik yazılmaz: en çok, en az, pek çok, pek az…] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar