Pythagoras Varlık Felsefesi


Kategoriler: Felsefe

Pythagoras: Orphik inancın etkisinde kalarak gizli bir din tarikatı kurmuştur. Tarikat üyeleri disiplinli ve perhizli bir hayat sürmüşlerdir. Pythagoras bilim ve sanatla da yakından ilgilenmiş, özellikle matematik ve müzikle uğraşmıştı. Pythagoras, müziği, ruhu bedenin kirlerinden arıtmanın bir aracı olarak görüyordu. Müzikle matematik arasında bağı ilk araştıran kişiler Pythagorasçılardı. O, sayıları bütün varlığın ilkeleri yapmıştır. Nesnelerin özü, gerçeği, varlığın ana maddesi sayılır.

Pythagorastan önce varlığın ana maddesi olarak hava, su, ateş gibi maddi unsurlar düşünülmüştü. Pythagoras da sayıyı maddi bir unsur olarak düşünmüştür; çünkü henüz sayıların ideal varlık yapısı bilinmiyordu. Pythagorasçılara göre ”tek olan” yetkin ve iyi, “çift olan”sa kötüdür. Bir, sayıların temel bilimidir ve hem tek hem çfttir. Evrende de karşıtlar arasında birdeki gibi uyum vardır. Evren bir sayı uyumudur. Pythagorasçılar evrendeki varlıkların düzenini şemalarla bir sayılar sistemi olarak temellendirmeye çalışmışlardır. Bunu yaparken asıl göz önünde bulundurdukları, nesnelerin kalıcı düzenini bilme ve bu düzenin temelindeki matematik orantıları bulma isteğidir.

Pythagorasçıların bilim alanındaki en büyük başarıları astronomidir. İlk kez, yeri evrenin merkezi olmaktan çıkarmışlar, onu küre şeklinde düşünmüşlerdir. Yerin, evren ortasındaki görünmeyen merkezi bir ateşin etrafında dolandığını söylemişlerdir. Milet Okulu ile Pythagorasçılardan sonra felsefede değişme probleminin ele alındığını görüyoruz. Bu problemi ele alan başlıca düşünürler de Herakleitos, Parmenides ve Zen0n’dur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar