Elementlerin varlığı çok eski tarihlerden bu yana bilinmektedir. Bakır, altın, cıva, gümüş gibi elementler binlerce yıldan beri kullanılagelen elementlerdir. Simya alanında yapılan çalışmalar ve daha sonra kimya biliminin sistematik çalışmaları sonucunda zaman geçtikçe yeni elementler keşfedilmiştir. Keşfedilen her elementin sahip olduğu özellikler ve bu özelliklerin diğer elementlere göre benzerlikleri ya da farklılıkları araştırılmıştır.

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ve TARİHSEL SÜRECİ

Bilim insanları elementleri bazı benzer özelliklerini dikkate alarak karşılaştırdıklarında birden fazla elementin bir arada olduğu element sınıfları elde etmişlerdir. Elementlerin benzer özelliklerine göre sınıflandırmasını tarihte ilk yaptığı varsayılan bilim insanı Lavoisier’dir. 18. yüzyılın sonlarına doğru o günlerde element olduğu varsayılan 33 farklı maddeyi metaller ve ametaller olarak sınıflandırmıştır.

ELEMENTLERİN PERİYODİK SİSTEMDEKİ YERLEŞİM ESASLARI

Günümüzde 118 element olduğu bilinmektedir. Bu elementlerin özelliklerini tek tek öğrenmek yerine elementleri gruplandırarak bu grupların özelliklerini öğrenmek daha kolaydır. Birçok bilim insanı da bu şekilde düşünerek elementleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaya çalışmıştır. Günümüzdeki periyodik tabloya en yakın sınıflandırma 1869 yılında Julius Lothar Mayer (Julis Lother Mayer) ve Dimitri Mendeleyev (Dimitri Mendeleyev)’in çalışmalarına dayanmaktadır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar