Periyodik Sistem

İyonlaşma Enerjisi Nedir?

Gaz haldeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır. E3 > E2 > E1 ( E–> elektron...

Elektron İlgisi Nedir?

Gaz halindeki atomun elektron alması sırasındaki ısı değişimine Elektron İlgisi denir. Elektron ilgisi ne kadar büyükse meydana gelen ısı değişimi o...

Elektronegatiflik

Bir atomun elektronları çekme gücüdür. Elektronegatifliği en fazla olan element Flor’dur. Yani elektronegatiflik flora (F) doğru artar. (Yani ametalik özelliğin...

Elementlerin Sınıflandırılması

Aynı tür atomlardan oluşan maddeler element olarak kabul edilmektedir. Günümüzde son keşifler ile birlikte toplam 118 elementin varlığı bilinmektedir. Elementlerin...

Elektron Dizilimi ve Atomların Kararlılığı

Soy gazlar kararlı element atomlarıdır ve bileşik oluşturma yani elektron alma, verme ya da ortaklaşma eğilimleri yoktur. Ancak soy gazların...

Periyodik Sistemde Yer Bulma

Modern periyodik sistem, elementlerin atom numaralarına göre oluşturulmuştur. Ancak nötr haldeki proton sayısı elektron sayına eşit olduğundan ve her farklı...

Periyodik Sistemde Grupların Özellikleri

Aynı dikey sıradaki elementleri gösterir. Günümüzdeki periyodik sistemde 18 tane grup vardır. Ancak her gruptaki element sayısı eşit değildir. Aynı...

Periyodik Sistemde Periyotların Özellikleri

Aynı yatay sıradaki elementleri gösterir. Günümüzdeki periyodik sistemde 7 tane periyot vardır. Ancak her periyottaki element sayısı eşit değildir. 1....

Modern Periyodik Sistem

Günümüzde kullandığımız periyodik sistem son olarak Glenn Seaborg tarfından düzenlenmiştir. Bugünkü hâliyle periyodik sisteme eklenebilecek en büyük atom numaralı element...

Henry Moseley ve Modern Periyodik Sistem

1913 yılında İngiliz bilim insanı Henry Moseley, bazı atomlar üzerine gönderdiği elektronları, atomun X -ışını yaymasına neden olduğunu farketti. Ancak...

Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer Periyodik Sistem

Periyodik Sistem (Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer) 1869 yılında Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev ve 1870 yılında Alman kimyacı Lothar Meyer...

Oktavlar Kuralı (John Newlands)

1864 yılında John Newlands bilinen elementleri atom ağırlıklarına göre sıralayıp özelliklerini karşılaştırmıştır. Her elementten sonra gelen sekizinci elementin özelliklerinin ilk...

Tellürik Spiral (Alexandre de Chancourtois)

1862 yılında Chancourtois yayınladığı bir makalesinde bazı elelementleri, iyonları ve bileşikleri artan atom ağırlıklarına göre bir silindir üzerine spiral oluşturacak...

Triadlar Kuralı (Johann Döbereiner)

40 civarında elementin bilindiği 19. yüzyıl başlarında Alman kimyacı J.W. Döbereiner bazı elementler arasındaki bazı benzer özellikler belirleyerek 1829 yılında...

Elementlerin varlığı çok eski tarihlerden bu yana bilinmektedir. Bakır, altın, cıva, gümüş gibi elementler binlerce yıldan beri kullanılagelen elementlerdir. Simya alanında yapılan çalışmalar ve daha sonra kimya biliminin sistematik çalışmaları sonucunda zaman geçtikçe yeni elementler keşfedilmiştir. Keşfedilen her elementin sahip olduğu özellikler ve bu özelliklerin diğer elementlere göre benzerlikleri ya da farklılıkları araştırılmıştır.

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ve TARİHSEL SÜRECİ

Bilim insanları elementleri bazı benzer özelliklerini dikkate alarak karşılaştırdıklarında birden fazla elementin bir arada olduğu element sınıfları elde etmişlerdir. Elementlerin benzer özelliklerine göre sınıflandırmasını tarihte ilk yaptığı varsayılan bilim insanı Lavoisier’dir. 18. yüzyılın sonlarına doğru o günlerde element olduğu varsayılan 33 farklı maddeyi metaller ve ametaller olarak sınıflandırmıştır.

ELEMENTLERİN PERİYODİK SİSTEMDEKİ YERLEŞİM ESASLARI

Günümüzde 118 element olduğu bilinmektedir. Bu elementlerin özelliklerini tek tek öğrenmek yerine elementleri gruplandırarak bu grupların özelliklerini öğrenmek daha kolaydır. Birçok bilim insanı da bu şekilde düşünerek elementleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaya çalışmıştır. Günümüzdeki periyodik tabloya en yakın sınıflandırma 1869 yılında Julius Lothar Mayer (Julis Lother Mayer) ve Dimitri Mendeleyev (Dimitri Mendeleyev)’in çalışmalarına dayanmaktadır.