] }

Soru: İnsanları bir arada tutan ve bir toplum oluşturmalarını sağlayan bazı değerler vardır. Bu değerler sayesinde toplumda insanlar birbirlerine sevgi ve saygı içerinde yaşarlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden biridir?
A) Din B) Futbol C) Ekonomi D) Sağlık


Soru: Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kurallara ........... adı verilmektedir. Bu duygu, düşünce, davranış ve kurallar bir milleti millet yapan milleti bir arada tutan unsurlardır.
Bu bilgideki boş bırakılan yerin aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tamamlanması gerekmektedir?
A) Ahlak B) Değer C) Saygı D) Doğruluk


Soru: Sosyal hayatın düzenini bozan ve insanları birbirine düşüren kötü davranışlar dinimizde yasaklanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür davranışlardan biridir?
A) Komşu hakkını gözetmek
B) Akrabaları gözetmek
C) İftira atmak
D) Selamlaşmak


Soru: “Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır: Onunla karşılaştığın zaman selam ver, seni davet ettiğinde git, senden nasihat istediğinde nasihat et, aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver, hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.” (Hadis-i Şerif)
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Namazı cemaatle kılmaya
B) Davete icabet etmeye
C) Cenaze namazına katılmaya
D) Öğüt almak isteyene öğüt vermeye


Soru: Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içerir?
A) Vatanımızı ve milletimizi çok sevmek hepimizin görevidir.
B) Hepimiz birlik ve bütünlüğümüzü bozacak davranışlardan kaçınmalıyız.
C) Vatandaşlarımız arasında inanç ve mezhep ayrımı yapmalıyız.
D) Bu vatanda hepimizin bir millet olduğu bilinciyle davranmalıyız.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar